Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Odvážna váha vzorák FKS-old-B popis: 9
2. Meranie trenia vzorák FKS-old-B popis: 9
3. Závažná expanzia vzorák FKS-old-B popis: 9
4. Úloha o kole vzorák FKS-old-A FKS-old-B popis: 9
5. Lenivý tvor vzorák FKS-old-A FKS-old-B popis: 9
6. Pod tlakom vzorák FKS-old-A popis: 9
7. Sladké potešenie vzorák FKS-old-A popis: 9

Archív zadaní