Zoznam úloh

# Úloha Kategória Max. body
1. Odvážna váha FKS-B popis: 9
2. Meranie trenia FKS-B popis: 9
3. Závažná expanzia FKS-B popis: 9
4. Úloha o kole FKS-A FKS-B popis: 9
5. Lenivý tvor FKS-A FKS-B popis: 9
6. Pod tlakom FKS-A popis: 9
7. Sladké potešenie FKS-A popis: 9

Archív zadaní