Počet bodov:
Popis:  9b

Majo vymyslel nový spôsob, ako merať šmykové trenie medzi briežkom pred svojím domom a svojím obľúbeným hmotným bodom s hmotnosťou \(m\). Briežok má tvar naklonenej roviny so sklonom \(\alpha\) a je nasledovaný rovinkou. Majo položí hmotný bod na briežok do výšky \(h\). Potom ho pustí a hmotný bod sa zošmykne tak, že zastane vo vodorovnej vzdialenosti \(l\) od miesta, kam ho položil. Teraz by z týchto údajov chcel určiť koeficient šmykového trenia \(f\) medzi bodom a briežkom. Trenie medzi bodom a briežkom je rovnaké, ako medzi bodom a rovinkou. Určite z týchto údajov aj Vy, aký by mal byť tento koeficient.

Môžete predpokladať, že bod prejde spojom medzi briežkom a rovinkou bez akéhokoľvek narazenia, t. j. stále sa hýbe po povrchu zeme.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.