Zoznam úloh

# Úloha Vzoráky Kategória Max. body
1. Dlhé diely vzorák FKS-B popis: 9
2. Ako hlboko sme klesli vzorák FKS-B popis: 9
3. Hydrolevitácia vzorák FKS-B popis: 9
4. Povrchná špongia vzorák FKS-B FKS-A popis: 9
5. Mravec mravec, ide ti koniec! vzorák FKS-B FKS-A popis: 9
6. Bob the builder vzorák FKS-A popis: 9
7. Radi(k)álne riešenie vzorák FKS-A popis: 9

Archív zadaní