F K S 1 zima 2 zima 3 zima 1 leto 2 leto 3 leto poradia

30. ročník
2014/15

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky

29. ročník
2013/14

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zima
Leto

28. ročník
2012/13

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zima
Leto

27. ročník
2011/12

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zima
Leto

26. ročník
2010/11

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zima
Leto

25. ročník
2009/10

Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zadania

Vzoráky
Zima
Leto

24. ročník
2008/09

AB
A   B
A   B A   B AB
A   B
A   B A   B Zima
Leto

23. ročník
2007/08

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a+b
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a+b

22. ročník
2006/07

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a3 b3

21. ročník
2005/06

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A    B   a3 b3

20. ročník
2004/05

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a3 b3

19. ročník
2003/04

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a3 b3

18. ročník
2002/03

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a3 b3

17. ročník
2001/02

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a6 b6
A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a3 b3

16. ročník
2000/01

A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a6 b6
  A   B   A   B   A   B   A   B   A   B   a3 b3

15. ročník
1999/00

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  a6 b6

14. ročník
1998/99

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

13. ročník
1997/98

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

12. ročník
1996/97

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

11. ročník
1995/96

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

10. ročník
1994/95

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

9. ročník
1993/94

A   B  A   B  A   B  A   B  A   B  A   B   

Archív zadaní

Čas poslednej úpravy: 11. september 2015 13:36