# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 9 9 9 9 36
Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 9 9 9 9 36
3. Jakub Nemček2 GJH 1 9 8 4 9 8 34
Michal Haverlík9zš GAMČA 1 9 9 6 7 9 6 34
5. Juraj Pastierik3 GBAS 1 9 4 9 9 3 31
6. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 3 9 9 9 3 30
7. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 9 4 6 9 3 1 2 5 29
8. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 9 9 9 27
9. Michal Pecha3 GBAS 1 9 5 9 3 26
10. Matúš Pokorný1 GAMČA 1 9 6 5 4 24
11. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 9 9 2 3 23
12. Peter Deván4 ŠpMNDaG 3 8 9 5 22
Marína Rembovská3 GJH 1 9 8 4 1 22
Andrej Kubec2 GDubn 1 9 8 5 22
Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 9 4 9 22
16. Jozef Smolár2 GNám 2 5 4 6 6 21
Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 9 4 9 8 21
Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 9 5 4 3 2 21
19. Matúš Fülöp9zš GAMČA 1 9 2 9 20
Stanislav Barčák3 GVOZA 4 3 5 5 3 7 20
Miroslav Pajger2 GBAS 3 6 9 5 20
Lujza Lea Lavriková2 GPH 2 2 7 4 7 20
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 9 2 9 20
Teo Gertler9zš GAMČA 1 2 2 9 7 20
25. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 9 4 5 18
Soňa Vasiľová2 GPUK 3 5 4 9 18
27. Jakub Buzalka2 GPovBy 2 2 4 4 7 17
Sofia Djurbová2 GJH 1 9 8 17
Vít Hanika4 gymkepler 2 2 6 9 17
30. Patrik Bukovský2 GJH 2 2 9 5 16
Nina Bendulová2 GJH 1 9 4 3 16
32. Katarína Gersová2 GJH 2 9 ? 4 4 7 15
33. Adam Kuny3 GJH 1 5 9 14
34. Vladimír Slanina2 GPošKE 1 4 9 13
35. Lukáš Jacko2 GPošKE 1 9 3 12
Martin Bánský4 GFS 2 4 8 12
Kristína Borovská1 GPošKE 1 9 2 1 12
38. Šimon Borovský2 GJH 4 3 5 3 11
Júlia Mnichová3 GKromp 3 3 8 11
Michal Tomaga2 GJH 2 6 0 4 1 11
Júlia Csúti1 Iná škola 1 9 0 2 11
Emma Dožická1 GPošKE 1 9 0 2 11
Jakub Lecák9zš GAMČA 1 9 2 11
44. Lucia Kleščová2 GPošKE 1 2 8 10
Ján Kračinovský2 GJAR 1 3 6 1 10
Jakub Komenda3 GJH 1 6 4 10
Alexandra Burianova1 GPošKE 1 9 1 0 10
48. Radoslav Čársky3 GJH 1 9 9
Patrik Prítrský2 GAMČA 1 9 9
Marek Ištok1 GJAR 1 9 9
Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 9 0 9
Natália Kleinová1 GPošKE 1 8 1 0 9
Lída Růžička4 Iná škola 1 9 9
54. Zuzana Škerliková2 GJH 1 4 4
Rudolf Kusý1 GAMČA 1 1 0 3 4
56. Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 2 2
Alex Gašpar1 GSenec 1 2 2
58. Daniel Dokupil2 ELBA 1 1 1
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 9 9 9 9 36
2. Jakub Nemček2 GJH 1 9 8 4 9 8 34
Michal Haverlík9zš GAMČA 1 9 9 6 7 9 6 34
4. Juraj Pastierik3 GBAS 1 9 4 9 9 3 31
5. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 9 4 6 9 3 1 2 5 29
6. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 9 9 9 27
7. Michal Pecha3 GBAS 1 9 5 9 3 26
8. Matúš Pokorný1 GAMČA 1 9 6 5 4 24
9. Marína Rembovská3 GJH 1 9 8 4 1 22
Andrej Kubec2 GDubn 1 9 8 5 22
Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 9 4 9 22
12. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 9 5 4 3 2 21
13. Matúš Fülöp9zš GAMČA 1 9 2 9 20
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 9 2 9 20
Teo Gertler9zš GAMČA 1 2 2 9 7 20
16. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 9 4 5 18
17. Sofia Djurbová2 GJH 1 9 8 17
18. Nina Bendulová2 GJH 1 9 4 3 16
19. Adam Kuny3 GJH 1 5 9 14
20. Vladimír Slanina2 GPošKE 1 4 9 13
21. Lukáš Jacko2 GPošKE 1 9 3 12
Kristína Borovská1 GPošKE 1 9 2 1 12
23. Júlia Csúti1 Iná škola 1 9 0 2 11
Emma Dožická1 GPošKE 1 9 0 2 11
Jakub Lecák9zš GAMČA 1 9 2 11
26. Lucia Kleščová2 GPošKE 1 2 8 10
Ján Kračinovský2 GJAR 1 3 6 1 10
Jakub Komenda3 GJH 1 6 4 10
Alexandra Burianova1 GPošKE 1 9 1 0 10
30. Radoslav Čársky3 GJH 1 9 9
Patrik Prítrský2 GAMČA 1 9 9
Marek Ištok1 GJAR 1 9 9
Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 9 0 9
Natália Kleinová1 GPošKE 1 8 1 0 9
Lída Růžička4 Iná škola 1 9 9
36. Zuzana Škerliková2 GJH 1 4 4
Rudolf Kusý1 GAMČA 1 1 0 3 4
38. Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 2 2
Alex Gašpar1 GSenec 1 2 2
40. Daniel Dokupil2 ELBA 1 1 1
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 9 9 9 9 36
2. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 9 6 7 9 6 31
3. Jakub Nemček2 GJH 1 8 4 9 8 29
4. Juraj Pastierik3 GBAS 1 4 9 9 3 25
5. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 4 6 9 3 1 2 5 24
6. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 9 9 2 3 23
7. Jozef Smolár2 GNám 2 5 4 6 6 21
Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 4 9 8 21
9. Lujza Lea Lavriková2 GPH 2 2 7 4 7 20
10. Jakub Buzalka2 GPovBy 2 2 4 4 7 17
Vít Hanika4 gymkepler 2 2 6 9 17
Michal Pecha3 GBAS 1 5 9 3 17
13. Patrik Bukovský2 GJH 2 2 9 5 16
14. Katarína Gersová2 GJH 2 ? 4 4 7 15
15. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 5 4 3 2 14
16. Marína Rembovská3 GJH 1 8 4 1 13
17. Martin Bánský4 GFS 2 4 8 12
18. Michal Tomaga2 GJH 2 6 0 4 1 11
19. Ján Kračinovský2 GJAR 1 3 6 1 10
20. Júlia Csúti1 Iná škola 1 0 2 2
Emma Dožická1 GPošKE 1 0 2 2
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 9 9 9 9 36
2. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 3 9 9 9 3 30
3. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 6 7 9 6 28
4. Juraj Pastierik3 GBAS 1 4 9 9 3 25
5. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 9 9 2 3 23
Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 6 9 3 1 2 5 23
7. Peter Deván4 ŠpMNDaG 3 8 9 5 22
8. Jakub Nemček2 GJH 1 4 9 8 21
Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 4 9 8 21
10. Miroslav Pajger2 GBAS 3 6 9 5 20
11. Soňa Vasiľová2 GPUK 3 5 4 9 18
12. Michal Pecha3 GBAS 1 5 9 3 17
13. Patrik Bukovský2 GJH 2 2 9 5 16
14. Marína Rembovská3 GJH 1 8 4 1 13
15. Martin Bánský4 GFS 2 4 8 12
16. Júlia Mnichová3 GKromp 3 3 8 11
17. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 4 3 2 9
18. Ján Kračinovský2 GJAR 1 6 1 7
19. Michal Tomaga2 GJH 2 0 4 1 5
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 9 9 2 3 23
2. Stanislav Barčák3 GVOZA 4 3 5 5 3 7 20
3. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 9 3 1 2 5 19
4. Soňa Vasiľová2 GPUK 3 4 9 13
5. Jozef Smolár2 GNám 2 6 6 12
6. Šimon Borovský2 GJH 4 3 5 3 11
Katarína Gersová2 GJH 2 4 7 11
Jakub Buzalka2 GPovBy 2 4 7 11
Lujza Lea Lavriková2 GPH 2 4 7 11
10. Júlia Mnichová3 GKromp 3 8 8

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní