Počet bodov:
Popis:  9b

Kubo sa rozhodol, že FKS miestnosť musí expandovať. Aby si však najprv expanzie nacvičil, zobral si nádobu s piestom s obsahom \(S\), do ktorej napustil kyslík. Na piest položil závažie s hmotnosťou \(m\) a plyn v nádobe sa ustálil o výške \(h\). Potom plynu dodal teplo \(Q\) a jeho teplota sa zmenila o \(\Delta T\). Ako vysoko sa zdvihlo závažie na pieste?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.