# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 58 9 9 9 8 93
2. Vít Hanika4 gymkepler 1 53 9 9 3 9 83
3. Michal Tomaga2 GJH 1 53 9 9 3 3 5 79
4. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 53 4 9 9 3 78
5. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 52 9 9 6 76
6. Patrik Bukovský2 GJH 1 57 2 9 4 0 3 75
7. Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 58 9 6 73
Šimon Borovský2 GAMČA 1 57 3 6 5 2 73
Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 56 5 9 3 73
Soňa Vasiľová2 GPUK 2 51 8 8 6 73
11. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 71 71
12. Martin Bánský4 GFS 1 45 4 9 9 67
13. Peter Deván4 ŠpMNDaG 2 37 9 9 4 3 62
Stanislav Barčák3 GVOZA 2 33 9 4 6 5 9 62
15. Tobiáš Borsík4 GLevic 1 33 9 4 9 5 60
16. Jozef Smolár2 GNám 1 29 8 9 8 3 3 57
17. Jakub Buzalka2 GPovBy 1 41 8 6 55
Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 38 9 3 5 55
19. Jana Mária Žeňuchová3 GPH 1 36 6 9 51
20. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 49 49
Júlia Mnichová3 GKromp 2 41 8 49
22. Katarína Gersová2 GJH 1 22 6 9 8 3 48
23. Martin Lipka2 ŠpMNDaG 2 28 9 9 46
24. Jakub Šošovička4 SZScenada 1 31 9 4 44
25. Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 2 26 7 4 6 43
Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 2 23 7 9 4 43
27. Vladimír Slanina2 GPošKE 1 20 7 3 4 5 39
28. Natália Banasová3 Leaf 2 14 9 9 3 35
29. Sofia Djurbová2 GJH 1 22 9 31
Daniel Dokupil2 ELBA 1 17 9 5 31
Ondrej Hacker3 GMA 1 9 9 8 5 31
Matej Stríženec3 GMA 1 0 9 9 7 6 31
33. Michal Almáši4 GPMKE 1 30 30
34. Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 29 29
35. Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 28 28
Michaela Kontrišová2 GJH 1 28 28
37. Radoslav Čársky3 GJH 1 27 27
38. Peter Kumančík3 GAMČA 1 18 3 4 25
Adam Kuny3 GLevic 1 16 9 25
40. Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 24 24
41. Simona Šimočková3 GĽŠTN 1 9 9 5 23
42. Nina Bendulová2 GJH 1 15 4 3 22
43. Miroslav Pajger2 GBAS 3 12 9 21
44. Lucia Kleščová2 GPošKE 1 8 4 3 5 20
Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 0 9 4 3 4 3 20
46. Martin Šindelář3 GAMČA 1 0 8 8 3 0 19
47. Kristína Borovská1 GPošKE 1 6 7 1 4 18
48. Marek Ištok1 GJAR 1 17 17
49. Alex Gašpar1 GSenec 1 15 0 15
50. Ivan Žemlička2 Iná škola 1 13 13
51. Klaudia Rybárová1 GĽŠTN 1 12 12
52. Michal Urban4 GAMČA 1 11 11
Veronika Menšíková1 Iná škola 1 11 11
Ema Osvaldová1 GPošKE 1 0 3 1 2 5 0 1 11
55. Veronika Vodičková2 GALEJE 1 10 10
Šimon Zemčák2 GKežm 1 10 10
Daniel Medveczky3 GAMČA 2 10 10
Filip Anger2 GAMČA 1 10 10
Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 5 5 0 0 10
60. Matej Repa4 GAMČA 2 9 9
Anna Podmanická2 GVarZA 1 9 9
Filip Poláčik4 GMetBA 1 9 9
Helena Muchová1 gymkepler 1 9 9
64. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 8 8
65. Martin Belluš4 GAMČA 1 6 6
Laura Martinová2 Iná škola 1 6 6
Emma Dožická1 GPošKE 1 3 2 1 0 6
Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 0 5 1 0 0 0 6
69. Martin Gavurník2 GPiešť 1 4 4
70. Tatiana Ihnátová1 GAMČA 1 3 3
Natália Kleinová1 GPošKE 1 0 2 1 0 0 0 3
72. Natália Čigašová4 GPošKE 1 2 2
Alica Dományová3 GAMČA 2 2 2
Marianna Andraščíkova9zš GLipan 1 2 2
75. Alexandra Pelánová1 GPošKE 1 1 1
Júlia Csúti1 Iná škola 1 0 1 1
77. Janka Perháčová1 GPošKE 1 0 0
# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 58 9 9 9 8 93
2. Vít Hanika4 gymkepler 1 53 9 9 3 9 83
3. Michal Tomaga2 GJH 1 53 9 9 3 3 5 79
4. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 53 4 9 9 3 78
5. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 52 9 9 6 76
6. Patrik Bukovský2 GJH 1 57 2 9 4 0 3 75
7. Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 58 9 6 73
Šimon Borovský2 GAMČA 1 57 3 6 5 2 73
Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 56 5 9 3 73
10. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 71 71
11. Martin Bánský4 GFS 1 45 4 9 9 67
12. Tobiáš Borsík4 GLevic 1 33 9 4 9 5 60
13. Jozef Smolár2 GNám 1 29 8 9 8 3 3 57
14. Jakub Buzalka2 GPovBy 1 41 8 6 55
Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 38 9 3 5 55
16. Jana Mária Žeňuchová3 GPH 1 36 6 9 51
17. Katarína Gersová2 GJH 1 22 6 9 8 3 48
18. Jakub Šošovička4 SZScenada 1 31 9 4 44
19. Vladimír Slanina2 GPošKE 1 20 7 3 4 5 39
20. Sofia Djurbová2 GJH 1 22 9 31
Daniel Dokupil2 ELBA 1 17 9 5 31
Ondrej Hacker3 GMA 1 9 9 8 5 31
Matej Stríženec3 GMA 1 0 9 9 7 6 31
24. Michal Almáši4 GPMKE 1 30 30
25. Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 29 29
26. Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 28 28
Michaela Kontrišová2 GJH 1 28 28
28. Radoslav Čársky3 GJH 1 27 27
29. Peter Kumančík3 GAMČA 1 18 3 4 25
Adam Kuny3 GLevic 1 16 9 25
31. Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 24 24
32. Simona Šimočková3 GĽŠTN 1 9 9 5 23
33. Nina Bendulová2 GJH 1 15 4 3 22
34. Lucia Kleščová2 GPošKE 1 8 4 3 5 20
Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 0 9 4 3 4 3 20
36. Martin Šindelář3 GAMČA 1 0 8 8 3 0 19
37. Kristína Borovská1 GPošKE 1 6 7 1 4 18
38. Marek Ištok1 GJAR 1 17 17
39. Alex Gašpar1 GSenec 1 15 0 15
40. Ivan Žemlička2 Iná škola 1 13 13
41. Klaudia Rybárová1 GĽŠTN 1 12 12
42. Michal Urban4 GAMČA 1 11 11
Veronika Menšíková1 Iná škola 1 11 11
Ema Osvaldová1 GPošKE 1 0 3 1 2 5 0 1 11
45. Veronika Vodičková2 GALEJE 1 10 10
Šimon Zemčák2 GKežm 1 10 10
Filip Anger2 GAMČA 1 10 10
Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 5 5 0 0 10
49. Anna Podmanická2 GVarZA 1 9 9
Filip Poláčik4 GMetBA 1 9 9
Helena Muchová1 gymkepler 1 9 9
52. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 8 8
53. Martin Belluš4 GAMČA 1 6 6
Laura Martinová2 Iná škola 1 6 6
Emma Dožická1 GPošKE 1 3 2 1 0 6
Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 0 5 1 0 0 0 6
57. Martin Gavurník2 GPiešť 1 4 4
58. Tatiana Ihnátová1 GAMČA 1 3 3
Natália Kleinová1 GPošKE 1 0 2 1 0 0 0 3
60. Natália Čigašová4 GPošKE 1 2 2
Marianna Andraščíkova9zš GLipan 1 2 2
62. Alexandra Pelánová1 GPošKE 1 1 1
Júlia Csúti1 Iná škola 1 0 1 1
64. Janka Perháčová1 GPošKE 1 0 0
# Meno: R. Škola Level P 2 3 4 5 6 7 8
1. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 53 9 9 3 74
2. Šimon Borovský2 GAMČA 1 57 3 6 5 2 73
Soňa Vasiľová2 GPUK 2 51 8 8 6 73
4. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 41 9 9 8 67
5. Michal Tomaga2 GJH 1 46 9 3 3 5 66
6. Peter Deván4 ŠpMNDaG 2 37 9 9 4 3 62
Stanislav Barčák3 GVOZA 2 33 9 4 6 5 9 62
8. Patrik Bukovský2 GJH 1 45 9 4 0 3 61
9. Tobiáš Borsík4 GLevic 1 33 9 4 9 5 60
10. Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 41 5 9 3 58
11. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 56 56
Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 41 9 6 56
Vít Hanika4 gymkepler 1 35 9 3 9 56
14. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 35 9 3 5 52
15. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 35 9 6 50
16. Júlia Mnichová3 GKromp 2 41 8 49
17. Martin Lipka2 ŠpMNDaG 2 28 9 9 46
Martin Bánský4 GFS 1 28 9 9 46
19. Jana Mária Žeňuchová3 GPH 1 30 6 9 45
20. Jakub Buzalka2 GPovBy 1 29 8 6 43
Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 2 26 7 4 6 43
Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 2 23 7 9 4 43
23. Vladimír Slanina2 GPošKE 1 20 7 3 4 5 39
24. Jozef Smolár2 GNám 1 15 9 8 3 3 38
25. Natália Banasová3 Leaf 2 14 9 9 3 35
26. Michal Almáši4 GPMKE 1 26 26
27. Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 19 19
28. Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 15 15
29. Nina Bendulová2 GJH 1 6 4 3 13
Lucia Kleščová2 GPošKE 1 5 3 5 13
31. Daniel Medveczky3 GAMČA 2 10 10
32. Matej Repa4 GAMČA 2 9 9
Ema Osvaldová1 GPošKE 1 0 1 2 5 0 1 9
34. Alica Dományová3 GAMČA 2 2 2
35. Martin Gavurník2 GPiešť 1 1 1
# Meno: R. Škola Level P 3 4 5 6 7 8
1. Šimon Borovský2 GAMČA 1 52 3 6 5 2 68
2. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 30 4 6 5 9 54
3. Patrik Bukovský2 GJH 1 36 9 4 0 3 52
4. Tobiáš Borsík4 GLevic 1 24 9 4 9 5 51
5. Michal Tomaga2 GJH 1 39 3 3 5 50
Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 38 9 3 50
7. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 49 49
8. Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 30 5 9 3 47
9. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 26 9 3 5 43
10. Vladimír Slanina2 GPošKE 1 20 7 3 4 5 39
11. Jana Mária Žeňuchová3 GPH 1 21 6 9 36
12. Martin Bánský4 GFS 1 17 9 9 35
13. Michal Almáši4 GPMKE 1 26 26
14. Miroslav Pajger2 GBAS 3 12 9 21
Natália Banasová3 Leaf 2 9 9 3 21
16. Lucia Kleščová2 GPošKE 1 5 3 5 13
17. Ema Osvaldová1 GPošKE 1 0 2 5 0 1 8
18. Šimon Zemčák2 GKežm 1 4 4
# Meno: R. Škola Level P 4 5 6 7 8
1. Šimon Borovský2 GAMČA 1 37 3 6 5 2 53
2. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 49 49
3. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 20 4 6 5 9 44
4. Júlia Mnichová3 GKromp 2 32 8 40
5. Michal Tomaga2 GJH 1 26 3 3 5 37
6. Patrik Bukovský2 GJH 1 18 4 0 3 25
7. Soňa Vasiľová2 GPUK 2 17 6 23
8. Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 2 11 4 6 21
9. Jozef Smolár2 GNám 1 14 3 3 20
10. Ondrej Hacker3 GMA 1 9 5 14
11. Katarína Gersová2 GJH 1 7 3 10
12. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 0 4 3 7
13. Alex Gašpar1 GSenec 1 6 6
Matej Stríženec3 GMA 1 0 6 6
15. Šimon Zemčák2 GKežm 1 4 4

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní