FKS je organizované skupinou nadšených študentov pracujúcich čisto na dobrovoľnej báze, ktorí sa vo FKS komunite nazývajú vedúci. Väčšina z nás sú bývalí riešitelia FKS. FKS taktiež ďakuje všetkým bývalým organizátorom, ktorí sa počas predchádzajúcich 30 rokov existencie FKS starali o jeho bezproblémový chod.

...

Adam Škrlec, hlavný vedúci

Adam
3. ročník, FMFI UK, Fyzika
adam ~ fks ~ sk
Toto je náš hlavný vedúci Adam. Táto už z diaľky neprehliadnuteľná osoba vám vyberá zadania úloh (áno, on za to môže), je hravý, čistotný a nenáročný na stravu (no vyhýba sa cukete). Naše srdcia si získal svojím ostrým vtipom, veľmi často miereným priamo na druhého komunikanta. Okrem seminárov sa vo voľnom čase venuje škole, vylihovaniu a ľenčarstvu.


...

Matej Badin

Maťo
1. ročník doktorandského štúdia, Theory and Numerical Simulation of Condensed Matter
matob ~ fks ~ sk
Pre Maťa sú bývalí vedúci FKS ešte stále obrovským zdrojom motivácie (aj po piatich rokoch na Matfyze ;) ). Vo FKS, UFO a FX mal na starosti fyziku a výber príkladov. Teraz pomáha kontrolovať vzoráky a snaží sa vymýšlať rôzne spôsoby, ako posunúť FKS a Trojsten ďalej. Pomáha organizovať Jarnú školu FX a Letnú školu FKS. Okrem toho spoluvediedol TMF tím na GJH, venuje sa Krúžku Fyzikálnej olympiády a množstvu ďalších vecí.


...

Martin Baláž

Kvík
6. ročník, FMFI UK, Astronómia a astrofyzika
kvik ~ fks ~ sk
Kvík je maniak do hrania sa s chemikáliami, bicyklovania a lozenia po kopcoch – čím ďalej a vyššie, tým lepšie. Okrem fyziky na FMFI už stihol nedoštudovať informatiku v Prahe a pracovať v Slovenskej Akadémii Vied, takže na svoje prvé sústredenie FKS sa dostal v 24 rokoch :-) Vo FKS najmä vymýšľa príklady do seminára a Náboja. Okrem toho vyvíja DeGeŠa – systém, ktorý sádza všetky FKS zadania, vzoráky a ostatné dokumenty.


Katarína Dančejová

Katka
1. ročník


...

Nina Hronkovičová

Nina
4. ročník, FMFI UK, Matematika
Nina sa stará o naše peniaze.


Matúš Jenča

Matúš
3. ročník, FMFI UK, Fyzika


...

Dušan Kavický

DeDuško
6. ročník, FMFI UK, Fyzika tuhých látok
dusan ~ fks ~ sk
DeDuško bol naším dlhoročným oddaným riešiteľom. FKS mu zmenilo život. Vychovalo si z nevýrazného chlapca svojho lídra. Rok sa staral o fyziku v seminári, no dnes už dozerá na to, aby FKS fungovalo a rástlo v celej svojej kráse. Okrem školy si veľmi rád nájde čas na tanec, horskú turistiku, escape room, či akúkoľvek aktivitu v spoločnosti priateľov.


...

Jaroslava Kokavcová

Jarka
3. ročník, FMFI UK, Informatika
jarka ~ fks ~ sk


...

Denisa Lampášová

Denda
5. ročník, FMFI UK, Teoretická fyzika
denda.lampasova ~ gmail ~ com


Simon Mičky

Simon
3. ročník, FMFI UK, Fyzika


...

Justína Nováková

Pľyš
6. ročník, PriFUK


...

Matej Novota

Krtko
1. ročník, FMFI UK, Informatika
Krtko sa stará o všetko.


...

Peter Pavel Arthur Petráš

Arthur
3. ročník, FMFI UK, Fyzika
Arthur vo FKS zväčša píše vzoráky a opravuje príklady. Keď má čas, tak si rád prečíta zaujímavú knihu, zahrá futbal alebo počítačové, či spoločenské hry s kamarátmi.


...

Kristián Šalata

Kiko
1. ročník, MFF Univerzita Karlova, Všeobecná fyzika
kristian.salata ~ trojsten ~ sk
Kristiána poznáte ľahko. Jeho slovenčina pripomínajúca skôr jazyk východoslovenského kmeňa rezonuje v ušiach kade-komu. Vo voľnom čase sa rád bicykluje, chodí sa zabávať alebo len tak počíta fyziku a opravuje FKS. Nepohrdne dobrou kávou, hraním spoločenských hier či skoku do bazéna.


...

Samuel Tomašec

Samo
5. ročník, FMFI UK, Fyzika tuhých látok
samec ~ fks ~ sk
Samašec alebo skrátene Samec má rád. V Trojstene má na starosti organizáciu Akadémie Trojstenu a pomáha vyberať príklady do ďalších sérii.


Jaroslav Valovčan

Jaroslav Valovčan

Jaro
5. ročník, FMFI UK, Fyzika Zeme
Jara to od detstva ťahalo k Zemi. Asi preto sa dlhé roky venoval geografii a príbuzným disciplínam. Nakoniec však skončil na Matfyze, a tak asi jediné, čo ho teraz priťahuje k Zemi, je gravitácia. V FKS pre vás píše vzoráky, opravuje vaše riešenia a asistuje pri vyberaní úloh do seminára či Náboja.


Mária Zelenayová

Mary
2. ročník, FMFI UK, Fyzika


Čas poslednej úpravy: 13. september 2019 18:02