# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 36 8 9 9 9 6 71
2. Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 36 8 9 7 9 69
3. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 34 8 9 9 6 66
4. Juraj Pastierik3 GBAS 1 31 9 8 9 8 65
5. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 29 8 8 1 7 3 3 1 4 56
6. Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 22 9 9 2 6 48
7. Peter Deván4 ŠpMNDaG 3 22 9 9 7 47
8. Jozef Smolár2 GNám 2 21 6 4 8 7 46
9. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 3 30 8 7 45
Andrej Kubec2 GDubn 1 22 9 7 7 45
11. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 27 8 9 44
Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 21 8 9 6 44
13. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 23 9 7 2 41
Soňa Vasiľová2 GPUK 3 18 8 8 7 41
15. Marína Rembovská3 GJH 1 22 9 8 39
16. Miroslav Pajger2 GBAS 3 20 9 9 38
17. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 21 9 7 37
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 20 9 8 37
19. Matúš Pokorný1 GAMČA 1 24 9 3 36
20. Jakub Nemček2 GJH 1 34 34
Sofia Djurbová2 GJH 1 17 6 8 3 34
Vladimír Slanina2 GPošKE 1 13 8 5 8 34
23. Jakub Buzalka2 GPovBy 2 17 4 5 5 2 33
24. Matúš Fülöp9zš GAMČA 1 20 4 8 32
Stanislav Barčák3 GVOZA 4 20 7 5 32
Patrik Bukovský2 GJH 2 16 7 1 8 32
Nina Bendulová2 GJH 1 16 9 5 2 32
28. Vít Hanika4 gymkepler 2 17 8 6 31
29. Lukáš Jacko2 GPošKE 1 12 9 9 30
30. Martin Bánský4 GFS 2 12 9 7 28
31. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 18 9 27
32. Michal Pecha3 GBAS 1 26 26
Adam Kuny3 GJH 1 14 8 4 26
34. Júlia Mnichová3 GKromp 3 11 1 9 21
Ján Kračinovský2 GJAR 1 10 5 6 21
36. Lujza Lea Lavriková2 GPH 2 20 20
Teo Gertler9zš GAMČA 1 20 20
38. Lucia Kleščová2 GPošKE 1 10 9 19
39. Šimon Borovský2 GJH 4 11 6 17
40. Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 9 7 16
Tomáš Halamiček9zš GJH 1 0 8 8 16
42. Katarína Gersová2 GJH 2 15 15
Natália Banasová3 Leaf 2 0 6 9 15
Peter Kumančík3 GAMČA 1 0 8 7 15
45. Júlia Csúti1 Iná škola 1 11 2 0 0 13
Emma Dožická1 GPošKE 1 11 2 0 0 13
47. Kristína Borovská1 GPošKE 1 12 12
48. Michal Tomaga2 GJH 2 11 11
Jakub Lecák9zš GAMČA 1 11 11
Natália Kleinová1 GPošKE 1 9 2 11
51. Jakub Komenda3 GJH 1 10 10
Alexandra Burianova1 GPošKE 1 10 10
Alex Gašpar1 GSenec 1 2 8 10
54. Radoslav Čársky3 GJH 1 9 9
Patrik Prítrský2 GAMČA 1 9 9
Marek Ištok1 GJAR 1 9 9
Lída Růžička4 Iná škola 1 9 9
Daniel Dokupil2 ELBA 1 1 8 9
Ondrej Hacker3 GMA 1 0 9 9
60. Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 0 5 3 8
Sára Germanová1 Iná škola 1 0 4 3 0 0 0 1 8
62. Emanuel Granský2 GJH 1 0 7 7
63. Zuzana Škerliková2 GJH 1 4 4
Rudolf Kusý1 GAMČA 1 4 4
65. Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 2 2
# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 36 8 9 7 9 69
2. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 34 8 9 9 6 66
3. Juraj Pastierik3 GBAS 1 31 9 8 9 8 65
4. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 29 8 8 1 7 3 3 1 4 56
5. Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 22 9 9 2 6 48
6. Andrej Kubec2 GDubn 1 22 9 7 7 45
7. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 27 8 9 44
8. Marína Rembovská3 GJH 1 22 9 8 39
9. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 21 9 7 37
Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 20 9 8 37
11. Matúš Pokorný1 GAMČA 1 24 9 3 36
12. Jakub Nemček2 GJH 1 34 34
Sofia Djurbová2 GJH 1 17 6 8 3 34
Vladimír Slanina2 GPošKE 1 13 8 5 8 34
15. Matúš Fülöp9zš GAMČA 1 20 4 8 32
Nina Bendulová2 GJH 1 16 9 5 2 32
17. Lukáš Jacko2 GPošKE 1 12 9 9 30
18. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 18 9 27
19. Michal Pecha3 GBAS 1 26 26
Adam Kuny3 GJH 1 14 8 4 26
21. Ján Kračinovský2 GJAR 1 10 5 6 21
22. Teo Gertler9zš GAMČA 1 20 20
23. Lucia Kleščová2 GPošKE 1 10 9 19
24. Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 9 7 16
Tomáš Halamiček9zš GJH 1 0 8 8 16
26. Peter Kumančík3 GAMČA 1 0 8 7 15
27. Júlia Csúti1 Iná škola 1 11 2 0 0 13
Emma Dožická1 GPošKE 1 11 2 0 0 13
29. Kristína Borovská1 GPošKE 1 12 12
30. Jakub Lecák9zš GAMČA 1 11 11
Natália Kleinová1 GPošKE 1 9 2 11
32. Jakub Komenda3 GJH 1 10 10
Alexandra Burianova1 GPošKE 1 10 10
Alex Gašpar1 GSenec 1 2 8 10
35. Radoslav Čársky3 GJH 1 9 9
Patrik Prítrský2 GAMČA 1 9 9
Marek Ištok1 GJAR 1 9 9
Lída Růžička4 Iná škola 1 9 9
Daniel Dokupil2 ELBA 1 1 8 9
Ondrej Hacker3 GMA 1 0 9 9
41. Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 0 5 3 8
Sára Germanová1 Iná škola 1 0 4 3 0 0 0 1 8
43. Emanuel Granský2 GJH 1 0 7 7
44. Zuzana Škerliková2 GJH 1 4 4
Rudolf Kusý1 GAMČA 1 4 4
46. Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 2 2
# Meno: R. Škola Level P 2 3 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 36 8 9 9 9 6 71
2. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 31 8 9 9 6 63
3. Juraj Pastierik3 GBAS 1 25 8 9 8 50
4. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 24 8 1 7 3 3 1 4 46
Jozef Smolár2 GNám 2 21 6 4 8 7 46
6. Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 21 8 9 6 44
7. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 23 9 7 2 41
8. Jakub Buzalka2 GPovBy 2 17 4 5 5 2 33
9. Patrik Bukovský2 GJH 2 16 7 1 8 32
10. Vít Hanika4 gymkepler 2 17 8 6 31
11. Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 13 9 2 6 30
12. Jakub Nemček2 GJH 1 29 29
13. Martin Bánský4 GFS 2 12 9 7 28
14. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 14 7 21
Marína Rembovská3 GJH 1 13 8 21
16. Lujza Lea Lavriková2 GPH 2 20 20
17. Michal Pecha3 GBAS 1 17 17
18. Ján Kračinovský2 GJAR 1 10 6 16
19. Katarína Gersová2 GJH 2 15 15
Natália Banasová3 Leaf 2 0 6 9 15
21. Michal Tomaga2 GJH 2 11 11
22. Júlia Csúti1 Iná škola 1 2 2 0 0 4
Emma Dožická1 GPošKE 1 2 2 0 0 4
# Meno: R. Škola Level P 3 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 36 9 9 9 6 69
2. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 28 9 9 6 52
3. Peter Deván4 ŠpMNDaG 3 22 9 9 7 47
4. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 3 30 8 7 45
5. Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 21 8 9 6 44
6. Juraj Pastierik3 GBAS 1 25 9 8 42
7. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 23 9 7 2 41
Soňa Vasiľová2 GPUK 3 18 8 8 7 41
9. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 23 1 7 3 3 1 4 40
10. Miroslav Pajger2 GBAS 3 20 9 9 38
11. Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 9 9 2 6 26
12. Patrik Bukovský2 GJH 2 16 1 8 25
13. Jakub Nemček2 GJH 1 21 21
Júlia Mnichová3 GKromp 3 11 1 9 21
15. Martin Bánský4 GFS 2 12 7 19
16. Michal Pecha3 GBAS 1 17 17
17. Marína Rembovská3 GJH 1 13 13
18. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 9 9
19. Ján Kračinovský2 GJAR 1 7 7
20. Michal Tomaga2 GJH 2 5 5
# Meno: R. Škola Level P 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 27 9 9 6 51
2. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 23 9 7 2 41
3. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 22 9 6 37
4. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 19 7 3 3 1 4 36
5. Stanislav Barčák3 GVOZA 4 20 7 5 32
Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 17 9 6 32
7. Peter Deván4 ŠpMNDaG 3 14 9 7 30
8. Soňa Vasiľová2 GPUK 3 13 8 7 28
9. Jozef Smolár2 GNám 2 12 8 7 27
10. Jakub Buzalka2 GPovBy 2 11 5 2 18
11. Šimon Borovský2 GJH 4 11 6 17
Júlia Mnichová3 GKromp 3 8 9 17
Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 0 9 2 6 17
14. Katarína Gersová2 GJH 2 11 11
Lujza Lea Lavriková2 GPH 2 11 11
16. Sára Germanová1 Iná škola 1 0 0 0 1 1

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní