Pre koho je súťaž určená?

FKS môžeš riešiť, ak si študentom strednej školy, gymnázia, prípadne základnej školy na Slovensku alebo v zahraničí.

Ako FKS prebieha?

Počas školského roka prebehnú dve samostatné (nezávislé) časti súťaže (semestre): zimná a letná. Každá časť sa skladá z troch kôl úloh. Každé kolo obsahuje osem úloh. Na vyriešenie každého kola úloh budeš mať približne tri týždne času.

Bodovanie

Za každý príklad môžeš dosťať 0 až 9 bodov, ktoré sa ti počas celého semestra sčítavajú, a na základe ktorých sa určí po každom semestri výsledné poradie riešiteľov. Najlepších riešiteľov pozývame na týždňové sústredenia (zimné a letné).

Keďže FKS je súťaž jednotlivcov, v prípade opisovania sme nekompromisní a strhávame zaň body.

Aké príklady môžem riešiť?

Začínajúci riešitelia môžu riešiť všetkých $8$ úloh, skúsenejší riešitelia postupne strácajú možnosť súťažne riešiť najľahšie úlohy. Do výsledkov súťaže sa každému započítavajú 4 najlepšie vyriešené úlohy z každého kola. To, kto môže riešiť ktoré úlohy, je určené systémom levelov. Dosiahnuteľné levely sú $1$ až $4$, riešiteľ s levelom L môže riešiť úlohy s číslom $L$ až $8$.

Dokedy môžem riešiť príklady kola?

Príklady kola môžeš riešiť do jeho termínu. Za príklady odovzdané deň po termíne kola, ti strhneme 25% tvojich získaných bodov zaokrúhlených nadol (ak sa to však opakuje pravidelne, nemusíš dostať žiadne body). Riešenia odovzdané neskôr už neakceptujeme. Ak kvôli nejakému závažnému problému nestíhaš odovzdať riešenia, tak nás kontaktuj na otazky ~ fks.sk a vyriešime to individuálne.

Špeciálna kategória FX

Do pozornosti dávame aj špeciálnu kategóriu FX (fx.fks.sk), ktorá je určená naozaj motivovaným študentom. Ak ti príklady vo FKS prídu jednoduché a chceš väčšiu výzvu, určite sa na túto kategóriu pozri.

Levely

Každý riešiteľ FKS má priradený level - číslo z rozmedzia 1 až 4. Tento level ovplyvňuje to, ktoré úlohy sa riešiteľovi započítavajú do výsledného poradia. Presnejšie, riešiteľovi na leveli $L$ sa do výsledného poradia započítavajú 4 najlepšie vyriešené úlohy spomedzi úloh $L$ až 8. V prípade, že odovzdáš riešenia úloh z vyššieho levelu ako aktuálne si, budeš aj vo výsledkovke vyššieho levelu.

Každý žiak, ktorý začne riešiť FKS, začína na leveli 1. Level riešiteľa sa nikdy neznižuje, v priebehu jednej časti sa level nemení, a na začiatku každej časti sa môže zvýšiť dvoma spôsobmi:

  • Ak sa riešiteľ počas predošlej časti zúčastnil sústredenia, na ktoré bol pozvaný ako riešiteľ s levelom $L$, pričom získal aspoň 36 bodov, zvýši sa mu level na $L+1$.

  • Ak sa riešiteľ v predošlej časti umiestnil v prvej trojke vo výsledkovej listine levelu $L$ a získal v nej aspoň 54 bodov, stúpne mu level na $L+1$.

Výnimkou je level 4, z ktorého sa už vyššie postúpiť nedá.

Príklady výpočtu levelov

Pre lepšie pochopenie fungovania levelov uvádzame nasledovné dva príklady.

Zuzka je šikovná prváčka. Keďže FKS predtým neriešila, začala s levelom 1 a hneď v zimnej časti sa jej podarilo umiestniť v prvej trojke riešiteľov levelu 1 a získala viac ako 54 bodov. Keď teda začala letná časť, Zuzka mala už level 2. Zuzka išla dokonca aj na zimné sústredenie. Na sústredenie bola ale pozvaná z časti, v ktorej mala ešte len level 1 a preto sa jej level už viac nezvýšil.

V letnej časti sa jej darilo trocha menej. Bola síce úspešná (mala viac ako 36 bodov), no neumiestnila sa v prvej trojici. Zúčastnila sa tiež letného sústredenia (na ktoré bola pozvaná z letnej časti, ktorú riešila s levelom 2). To znamená, že jej level sa zvýšil na 3, a teda zimnú časť mohla riešiť úlohy číslo 3 až 8.


Riško začal riešiť zimnú časť FKS ako tretiak s levelom 1. Nepodarilo sa mu získať 36 bodov, čiže nebol úspešným riešiteľom, no aj tak bol pozvaný na jarné sústredenie.

Pred nasledujúcou letnou časťou sa Riško zúčastnil zimného sústredenia. Keďže ale nemal viac ako 36 bodov, level sa mu nezvýšil, a teda počas letnej časti bol Riško stále na leveli 1. V tejto časti sa mu darilo viac, bol už úspešným riešiteľom, vyhral level 1 (s 65 bodmi), a bol na treťom mieste levelu 2 (s 60 bodmi) a v leveli 3 na 15. mieste. Keď sa ako štvrták pustil do zimnej časti, s prekvapením zistil, že je na leveli 3. Level mu stúpol vďaka tomu, že v predchádzajúcej časti bol v prvej trojke levelu 2.

Príklad Zuzky a Riška by mal dostatočne ilustrovať fungovanie nového systému levelov. Naviac, level sa bude počítať automaticky a bude si ho možné pozrieť na stránke so zadaniami. V prípade nejasností, alebo iných otázok je nás však možné kontaktovať na info ~ fks ~ sk.

Ďalšie informácie

Účasťou vo FKS nám dávaš súhlas spracovať a archivovať údaje, ktoré nám poskytneš pri registrácii, ako aj zverejniť tvoje meno, školu, ročník a získané body vo výsledkovej listine.

Ako má vyzerať riešenie a za čo dostanem body?

Riešenie by malo obsahovať aj celý okomentovaný postup, nielen výsledok. Ako aj v mnohých iných súťažiach, aj tu platí teda jednoduchá zásada: píš všetko rozumné, čo o príklade vieš. Teda aj keď nevieš príklad vyriešiť, je možné, že získaš pomerne veľkú časť bodov za to, že nám napíšeš svoje postrehy a nápady. Pokiaľ však o svojom riešení vieš, že nie je úplné, určite nám to napíš.

Riešenia akceptujeme iba v elektronickej podobe a len vo formáte pdf.

Ak však stále uprednostňuješ písanie riešenia na papier, môžeš svoje riešenie oskenovať a uložiť každú takto naskenovanú úlohu do jedného samostatného pdf súboru.

Ďalšie tipy a triky, ako má vyzerať ideálne riešenie, nájdeš na samostatnej stránke spolu so zopár vzorovými riešeniami.

Odovzdávanie riešenia a registrácia

Riešenia sa odovzdávajú iba pomocou nášho elektronického systému.

Pred riešením sa musíš zaregistrovať na tejto stránke a vyplniť požadované kontaktné údaje, ak si tak už neurobil pri registrácii do iného semináru. Odporúčame sa zaregistrovať pár dní pred odovzdávaním tvojho riešenia (pre prípad, že by si mal počas registrácie nejaké problémy).

Pri odovzdávaní riešení si daj pozor na to, že do systému môžeš nahrať iba jeden súbor ku každej úlohe! Znamená to, že ak ich nahráš viac, prepíšeš tak predchádzajúce nahraté súbory!

Prijatie na FMFI UK bez prijímačiek

Ak účastník získa v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórii FKS aspoň 65 % celkového počtu bodov, a hlási sa na študijný program, ktorého profilovým predmetov je fyzika, bude prijatý.

Ba čo viac, ak dosiahne excelentné výsledky a dostane za to Dekanský list, v prípade, že príde študovať na FMFI UK, čaká naňho motivačné štipendium vo výške približne 300 eur.

Čas poslednej úpravy: 20. október 2023 21:19