Pre koho je súťaž určená?

FKS môžeš riešiť, ak si študentom strednej školy, gymnázia, prípadne základnej školy na Slovensku alebo v zahraničí.

Ako FKS prebieha?

Počas školského roka prebehnú dve samostatné časti súťaže (semestre): zimná a letná. Každá časť sa skladá z dvoch kôl úloh. Každé kolo úloh obsahuje sedem príkladov. Na vyriešenie každého kola úloh budeš mať približne tri týždne času.

Príklady v každej sérii sú rozdelené do dvoch kategórií:

  • Kategória A pre starších (príklady 4 až 7)
  • Kategória B pre mladších (príklady 1 až 5)

Príklady 4 a 5 sú spoločné pre obe kategórie. Príklad 1 je určený nováčikom (viď nižšie).

Bodovanie

Za každý príklad môžeš dosťať 0 až 9 bodov, ktoré sa ti počas celého semestra sčítavajú, a na základe ktorých sa určí po každom semestri výsledné poradie riešiteľov. Najlepších riešiteľov pozývame na týždňové sústredenia (zimné a letné).

Keďže FKS je súťaž jednotlivcov, v prípade opisovania sme nekompromisní a strhávame zaň body.

Aké príklady môžem riešiť?

To, aké príklady môžeš riešiť, zistíš na základe svojho FKS koeficientu, ktorý si vypočítaš nasledujúcim spôsobom:

$$ 3 - \text{počet rokov do maturity} + \text{počet úspešných semestrov}$$

Semester považujeme za úspešný, ak si sa na jeho konci umiestnil v prvej trojke riešiteľov, alebo ak si sa na jeho konci zúčastnil sústredenia FKS.

  • V kategórii B (1 až 5) môžeš súťažiť, ak tvoj FKS koeficient nie je väčší ako 3 a ešte si sa nezúčastnil celoštátneho kola Fyzikálnej olympiády.
    • Ak je tvoj koeficient väčší než nula, môžeš riešiť príklady 2 až 5.
    • Ak je tvoj koeficient rovný alebo menší než nula, môžeš riešiť príklady 1 až 5, pričom do hodnotenia sa ti započítajú štyri najlepšie vypočítané príklady.
  • V kategórii A (4 až 7) môžu súťažiť všetci riešitelia. Hodnotia sa príklady s číslom 4 až 7.

Dokedy môžem riešiť príklady kola?

Príklady kola môžeš riešiť do jeho termínu. Za príklady odovzdané deň po termíne kola, ti strhneme 25% tvojich získaných bodov zaokrúhlených nadol (ak sa to však opakuje pravidelne, nemusíš dostať žiadne body). Riešenia odovzdané neskôr už neakceptujeme. Ak kvôli nejakému závažnému problému nestíhaš odovzdať riešenia, tak nás kontaktuj na otazky ~ fks.sk a vyriešime to individuálne.

Špeciálna kategória FX

Do pozornosti dávame aj špeciálnu kategóriu FX (fx.fks.sk), ktorá je určená naozaj motivovaným študentom.

Výsledky z FX sa k celkovým výsledkom dosiahnutých výsledkom vo FKS pripočítavajú iba vtedy, ak si riešil kategóriu A a dosiahol aspoň 75% bodov najlepšieho riešiteľa.

Ak navyše získaš aspoň polovicu maximálneho počtu bodov v FX, tak budeš príslušný semester automaticky pozvaný na sústredenie, aj keby si FKS ten semester vôbec neriešil.

Ďalšie informácie

Účasťou vo FKS nám dávaš súhlas spracovať a archivovať údaje, ktoré nám poskytneš pri registrácii, ako aj zverejniť tvoje meno, školu, ročník a získané body vo výsledkovej listine.

Ako má vyzerať riešenie a za čo dostanem body?

Riešenie by malo obsahovať aj celý okomentovaný postup, nielen výsledok. Ako aj v mnohých iných súťažiach, aj tu platí teda jednoduchá zásada: píš všetko rozumné, čo o príklade vieš. Teda aj keď nevieš príklad vyriešiť, je možné, že získaš pomerne veľkú časť bodov za to, že nám napíšeš svoje postrehy a nápady. Pokiaľ však o svojom riešení vieš, že nie je úplné, určite nám to napíš.

Riešenia akceptujeme iba v elektronickej podobe a len vo formáte pdf.

Ak však stále uprednostňuješ písanie riešenia na papier, môžeš svoje riešenie oskenovať a uložiť každú takto naskenovanú úlohu do jedného samostatného pdf súboru.

Ďalšie tipy a triky, ako má vyzerať ideálne riešenie, nájdeš na samostatnej stránke spolu so zopár vzorovými riešeniami.

Odovzdávanie riešenia a registrácia

Riešenia sa odovzdávajú iba pomocou nášho elektronického systému.

Pred riešením sa musíš zaregistrovať na tejto stránke a vyplniť požadované kontaktné údaje, ak si tak už neurobil pri registrácii do iného semináru. Odporúčame sa zaregistrovať pár dní pred odovzdávaním tvojho riešenia (pre prípad, že by si mal počas registrácie nejaké problémy).

Pri odovzdávaní riešení si daj pozor na to, že do systému môžeš nahrať iba jeden súbor ku každej úlohe! Znamená to, že ak ich nahráš viac, prepíšeš tak predchádzajúce nahraté súbory!

Prijatie na FMFI UK bez prijímačiek

Ak účastník získa v niektorej časti (zimnej, letnej) a ľubovoľnej kategórii FKS aspoň 65 % celkového počtu bodov, a hlási sa na študijný program, ktorého profilovým predmetov je fyzika, bude prijatý.

Ba čo viac, ak dosiahne excelentné výsledky a dostane za to Dekanský list, v prípade, že príde študovať na FMFI UK, čaká naňho motivačné štipendium vo výške približne 300 eur.

Čas poslednej úpravy: 7. október 2021 9:48