# Meno: R. Škola P 1 2 3 4 5
1. Soňa Vasiľová1 GPUK 36 4 9 8 3 60
2. Patrik Bukovský1 GJH 36 2 9 1 4 6 57
3. Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 33 5 9 9 56
4. Veronika Vodičková1 GALEJE 27 9 9 8 53
5. Daniel Medveczky2 GAMČA 24 9 6 6 5 50
6. Martin Lipka1 ŠpMNDaG 31 8 9 48
Michal Tomaga1 GJH 28 4 8 2 5 3 48
8. Marko Vríčan2 GVOZA 22 9 9 5 2 47
9. Oliver Kurňava1 GJH 24 9 9 3 45
10. Stanislav Barčák2 GVOZA 26 8 7 3 44
11. Lukáš Anderle1 GĽŠTN 32 4 4 1 2 43
12. Jozef Smolár1 GNám 21 4 9 5 39
Adam Bartek1 GJH 17 9 9 4 39
14. Jakub Krivošík1 GJH 24 9 3 36
15. Filip Prutkay2 GAMČA 26 9 0 35
16. Sofia Djurbová1 GJH 23 2 9 34
Andrea Brudňáková2 GJH 18 9 7 34
Júlia Mnichová2 GKromp 9 9 9 7 34
19. Richard Grešák2 EGJAK 32 32
Peter Deván3 ŠpMNDaG 23 9 32
Klaudia Rybárová9zš Iná škola 19 9 4 32
Paulína Dujavová4 GJAR 18 9 5 32
Matúš Duchyňa3 GAMČA 18 8 6 32
24. Laura Skalošová2 ŠpMNDaG 22 9 31
25. Katarína Gersová1 GJH 24 2 4 0 30
Uršuľa Mária Kossaczká2 GAMČA 18 8 4 30
Jozef Bachniček2 ŠpMNDaG 14 7 6 3 30
28. Natália Banasová2 GPiešť 20 9 29
Ester Leila Langrová1 GPUK 15 8 6 29
30. Simona Šimočková2 GĽŠTN 13 9 4 26
31. Pavol Pivko4 GAMČA 9 7 7 23
32. Lucia Kleščová1 GPošKE 22 22
Martin Šindelář2 GAMČA 0 9 4 6 3 22
Šimon Rada4 gymkepler 0 9 9 4 22
35. Vladimir Slanina1 GPošKE 21 21
Jakub Buzalka1 GPovBy 21 21
37. Alica Dományová2 GAMČA 5 9 5 19
38. Daniela Adamová2 GJH 18 18
Matej Krivošík2 GJH 18 18
40. Matúš Hladký4 ŠpMNDaG 9 5 2 16
41. Matej Zigo3 ŠpMNDaG 15 15
42. Barbora Novosadová4 PiaGTN 14 14
Miroslav Pajger1 GBAS 14 14
Richard Bača2 GJH 14 14
Arne Barilla2 GJH 14 14
Adam Benjamin Plšek3 GPriev 9 5 14
Adam Džavoronok3 GPošKE 9 5 14
Jakub Skaloš4 ŠpMNDaG 8 6 14
49. Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 13 13
50. Stanislav Bezák3 ŠpMNDaG 11 11
Ján Mederly3 GLevic 0 9 2 11
52. Filip Brutovský4 GPošKE 9 9
Samuel Vaško3 GJH 9 9
Adam Póša3 GALEJE 9 9
Matúš Jakuboc4 GPH 9 9
Michal Pecho4 SDubn 9 9
Mária Mederlyová1 GAMČA 9 9
Vít Hanika3 gymkepler 0 9 9
59. Ondrej Juhás3 GPošKE 8 8
60. Peter Kochelka4 GJGT 7 7
Michal Šrank4 GMerTT 0 5 2 7
62. Lev Melnychuk9zš Iná škola 5 5
63. Linda Polakovičová9zš GAMČA 0 2 1 0 0 3
# Meno: R. Škola P 4 5 6 7
1. Pavol Pivko4 GAMČA 24 7 7 6 3 47
2. Paulína Dujavová4 GJAR 22 9 5 2 38
3. Adam Džavoronok3 GPošKE 22 5 3 4 34
4. Matúš Hladký4 ŠpMNDaG 21 5 2 0 28
5. Stanislav Barčák2 GVOZA 12 7 3 22
6. Uršuľa Mária Kossaczká2 GAMČA 9 8 4 21
7. Ondrej Juhás3 GPošKE 20 20
Daniel Medveczky2 GAMČA 9 6 5 20
Soňa Vasiľová1 GPUK 9 8 3 20
10. Patrik Bukovský1 GJH 9 4 6 19
11. Michal Tomaga1 GJH 7 5 3 15
12. Adam Benjamin Plšek3 GPriev 9 5 14
Jozef Smolár1 GNám 9 5 14
Jakub Skaloš4 ŠpMNDaG 8 6 14
15. Adam Póša3 GALEJE 13 13
Matúš Jakuboc4 GPH 13 13
17. Peter Deván3 ŠpMNDaG 11 11
Marko Vríčan2 GVOZA 9 2 11
Katarína Gersová1 GJH 7 4 0 11
20. Vít Hanika3 gymkepler 0 9 1 10
21. Filip Brutovský4 GPošKE 9 9
Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 9 9
Samuel Vaško3 GJH 9 9
Natália Banasová2 GPiešť 9 9
Barbora Novosadová4 PiaGTN 9 9
Filip Prutkay2 GAMČA 9 0 9
Daniela Adamová2 GJH 9 9
Vladimir Slanina1 GPošKE 9 9
Richard Grešák2 EGJAK 9 9
Lukáš Anderle1 GĽŠTN 7 2 9
Martin Šindelář2 GAMČA 0 6 3 9
Jozef Bachniček2 ŠpMNDaG 0 6 3 9
33. Klaudia Rybárová9zš Iná škola 8 8
Simona Šimočková2 GĽŠTN 8 8
Sofia Djurbová1 GJH 8 8
Lucia Kleščová1 GPošKE 8 8
Veronika Vodičková1 GALEJE 0 8 8
38. Peter Kochelka4 GJGT 7 7
Laura Skalošová2 ŠpMNDaG 7 7
Andrea Brudňáková2 GJH 7 7
Martin Lipka1 ŠpMNDaG 7 7
Ester Leila Langrová1 GPUK 7 7
Júlia Mnichová2 GKromp 0 7 7
44. Jakub Buzalka1 GPovBy 6 6
45. Alica Dományová2 GAMČA 0 5 5
46. Adam Bartek1 GJH 0 4 4
Šimon Rada4 gymkepler 0 4 4
48. Oliver Kurňava1 GJH 0 3 3
Jakub Krivošík1 GJH 0 3 3
50. Ján Mederly3 GLevic 0 2 2
51. Matej Zigo3 ŠpMNDaG 0 0
Lev Melnychuk9zš Iná škola 0 0
Miroslav Pajger1 GBAS 0 0
Linda Polakovičová9zš GAMČA 0 0 0 0 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní