Koniec kola: 22. december 2022 23:59
14 dní
# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Šimon Borovský2 GAMČA 1 48 ? 48
2. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 43 43
3. Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 39 39
4. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 38 38
5. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 35 35
6. Soňa Vasiľová2 GPUK 2 32 32
7. Jana Mária Žeňuchova3 GPH 1 30 30
Michal Tomaga2 GJH 1 30 30
9. Patrik Bukovský2 GJH 1 27 27
10. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 26 26
Michal Almáši4 GPMKE 1 26 26
12. Vít Hanika4 gymkepler 1 24 24
13. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 23 23
Jakub Buzalka2 GPovBy 1 23 23
Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 23 23
16. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 20 20
17. Peter Deván4 ŠpMNDaG 1 19 19
Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 19 19
19. Vladimir Slanina2 GPošKE 1 18 18
20. Martin Lipka2 ŠpMNDaG 2 17 17
Martin Bánský4 GFS 1 17 17
Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 17 17
23. Júlia Mnichová3 GKromp 2 16 16
24. Jakub Šošovička4 SZScenada 1 15 15
Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 2 15 15
Tobiáš Borsík4 GLevic 1 15 15
Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 15 15
28. Miroslav Pajger2 GBAS 3 11 11
29. Matej Repa4 GAMČA 2 9 9
Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 2 9 9
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 9 9
Veronika Vodičková2 GALEJE 1 9 9
Helena Muchová1 gymkepler 1 9 9
Ivan Žemlička2 Iná škola 1 9 9
Veronika Menšíková1 Iná škola 1 9 9
36. Jozef Smolár2 GNám 1 8 8
37. Michal Urban4 GAMČA 1 7 7
Katarína Gersová2 GJH 1 7 7
Radoslav Čársky3 GJH 1 7 7
Adam Kuny3 GJH 1 7 7
Natália Banasová3 Leaf 2 7 7
42. Alex Gašpar1 GSenec 1 6 6
43. Klaudia Rybárová1 Iná škola 1 5 5
Nina Bendulová2 GJH 1 5 5
Lucia Kleščová2 GPošKE 1 5 5
46. Michaela Kontrišová2 GJH 1 4 4
Anna Podmanická2 GVarZA 1 4 4
Šimon Zemčák2 GKežm 1 4 4
49. Marek Ištok1 GJAR 1 3 3
50. Natália Čigašová4 GPošKE 1 2 2
Alica Dományová3 GAMČA 2 2 2
Sofia Djurbová2 GJH 1 2 2
53. Martin Gavurník2 GPiešť 1 1 1
54. Martin Belluš4 GAMČA 1 0 0
Peter Kumančík3 GAMČA 1 0 0
Filip Poláčik4 GMetBA 1 0 0
Laura Martinová2 Iná škola 1 0 0
Daniel Dokupil2 ELBA 1 0 0
Michal Haverlík9zš GAMČA 1 0 0
Marianna Andraščíkova9zš GLipan 1 0 0
Daniel Medveczky3 GAMČA 2 0 0
Simona Šimočková3 GĽŠTN 1 0 0
Ondrej Hacker3 GMA 1 0 0
Filip Anger2 GAMČA 1 0 0
Tatiana Ihnátová1 GAMČA 1 0 0
Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 0 0
Júlia Csúti1 Iná škola 1 0 0
Alexandra Pelánová1 GPošKE 1 0 0
Natália Kleinová1 GPošKE 1 0 0
Janka Perháčová1 GPošKE 1 0 0
Emma Dožická1 GPošKE 1 0 0
Kristína Borovská1 GPošKE 1 0 0
Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 0 0
Koniec kola: 22. december 2022 23:59
14 dní
# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Šimon Borovský2 GAMČA 1 48 ? 48
2. Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 39 39
3. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 38 38
4. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 35 35
5. Jana Mária Žeňuchova3 GPH 1 30 30
Michal Tomaga2 GJH 1 30 30
7. Patrik Bukovský2 GJH 1 27 27
8. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 26 26
Michal Almáši4 GPMKE 1 26 26
10. Vít Hanika4 gymkepler 1 24 24
11. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 23 23
Jakub Buzalka2 GPovBy 1 23 23
Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 23 23
14. Peter Deván4 ŠpMNDaG 1 19 19
Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 19 19
16. Vladimir Slanina2 GPošKE 1 18 18
17. Martin Bánský4 GFS 1 17 17
Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 17 17
19. Jakub Šošovička4 SZScenada 1 15 15
Tobiáš Borsík4 GLevic 1 15 15
Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 15 15
22. Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 9 9
Veronika Vodičková2 GALEJE 1 9 9
Helena Muchová1 gymkepler 1 9 9
Ivan Žemlička2 Iná škola 1 9 9
Veronika Menšíková1 Iná škola 1 9 9
27. Jozef Smolár2 GNám 1 8 8
28. Michal Urban4 GAMČA 1 7 7
Katarína Gersová2 GJH 1 7 7
Radoslav Čársky3 GJH 1 7 7
Adam Kuny3 GJH 1 7 7
32. Alex Gašpar1 GSenec 1 6 6
33. Klaudia Rybárová1 Iná škola 1 5 5
Nina Bendulová2 GJH 1 5 5
Lucia Kleščová2 GPošKE 1 5 5
36. Michaela Kontrišová2 GJH 1 4 4
Anna Podmanická2 GVarZA 1 4 4
Šimon Zemčák2 GKežm 1 4 4
39. Marek Ištok1 GJAR 1 3 3
40. Natália Čigašová4 GPošKE 1 2 2
Sofia Djurbová2 GJH 1 2 2
42. Martin Gavurník2 GPiešť 1 1 1
43. Martin Belluš4 GAMČA 1 0 0
Peter Kumančík3 GAMČA 1 0 0
Filip Poláčik4 GMetBA 1 0 0
Laura Martinová2 Iná škola 1 0 0
Daniel Dokupil2 ELBA 1 0 0
Michal Haverlík9zš GAMČA 1 0 0
Marianna Andraščíkova9zš GLipan 1 0 0
Simona Šimočková3 GĽŠTN 1 0 0
Ondrej Hacker3 GMA 1 0 0
Filip Anger2 GAMČA 1 0 0
Tatiana Ihnátová1 GAMČA 1 0 0
Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 0 0
Júlia Csúti1 Iná škola 1 0 0
Alexandra Pelánová1 GPošKE 1 0 0
Natália Kleinová1 GPošKE 1 0 0
Janka Perháčová1 GPošKE 1 0 0
Emma Dožická1 GPošKE 1 0 0
Kristína Borovská1 GPošKE 1 0 0
Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 0 0
Koniec kola: 22. december 2022 23:59
14 dní
# Meno: R. Škola Level P 2 3 4 5 6 7 8
1. Šimon Borovský2 GAMČA 1 48 ? 48
2. Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 39 39
3. Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 38 38
4. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 35 35
5. Soňa Vasiľová2 GPUK 2 32 32
6. Jana Mária Žeňuchova3 GPH 1 30 30
Michal Tomaga2 GJH 1 30 30
8. Patrik Bukovský2 GJH 1 27 27
9. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 26 26
Michal Almáši4 GPMKE 1 26 26
11. Vít Hanika4 gymkepler 1 24 24
12. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 23 23
Jakub Buzalka2 GPovBy 1 23 23
Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 23 23
15. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 20 20
16. Peter Deván4 ŠpMNDaG 1 19 19
Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 19 19
18. Vladimir Slanina2 GPošKE 1 18 18
19. Martin Lipka2 ŠpMNDaG 2 17 17
Martin Bánský4 GFS 1 17 17
Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 17 17
22. Júlia Mnichová3 GKromp 2 16 16
23. Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 2 15 15
Tobiáš Borsík4 GLevic 1 15 15
Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 15 15
26. Matej Repa4 GAMČA 2 9 9
Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 2 9 9
28. Jozef Smolár2 GNám 1 8 8
29. Natália Banasová3 Leaf 2 7 7
30. Nina Bendulová2 GJH 1 5 5
Lucia Kleščová2 GPošKE 1 5 5
32. Alica Dományová3 GAMČA 2 2 2
33. Martin Gavurník2 GPiešť 1 1 1
34. Daniel Medveczky3 GAMČA 2 0 0
Koniec kola: 22. december 2022 23:59
14 dní
# Meno: R. Škola Level P 3 4 5 6 7 8
1. Šimon Borovský2 GAMČA 1 48 ? 48
2. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 43 43
3. Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 30 30
4. Patrik Bukovský2 GJH 1 27 27
5. Michal Almáši4 GPMKE 1 26 26
6. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 20 20
7. Miroslav Pajger2 GBAS 3 11 11
8. Martin Bánský4 GFS 1 8 8
9. Šimon Zemčák2 GKežm 1 4 4
Koniec kola: 22. december 2022 23:59
14 dní
# Meno: R. Škola Level P 4 5 6 7 8
1. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 43 43
2. Šimon Borovský2 GAMČA 1 31 ? 31
3. Michal Tomaga2 GJH 1 17 17
4. Júlia Mnichová3 GKromp 2 16 16
5. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 10 10
6. Patrik Bukovský2 GJH 1 9 9
7. Katarína Gersová2 GJH 1 7 7
8. Alex Gašpar1 GSenec 1 6 6
9. Šimon Zemčák2 GKežm 1 4 4

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní