# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 71 9 9 9 9 107
2. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 66 9 8 9 9 5 101
3. Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 69 9 9 87
4. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 56 9 6 6 1 1 2 0 1 79
5. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 3 45 9 9 8 71
6. Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 48 9 9 3 69
7. Andrej Kubec2 GDubn 1 45 9 7 5 1 67
8. Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 44 9 3 9 1 66
9. Juraj Pastierik3 GBAS 1 65 65
10. Soňa Vasiľová2 GPUK 3 41 4 9 0 9 63
11. Jozef Smolár2 GNám 2 46 7 7 60
12. Marína Rembovská3 GJH 1 39 9 7 55
13. Vladimír Slanina2 GPošKE 1 34 9 9 2 54
Jakub Buzalka2 GPovBy 2 33 9 4 8 54
Nina Bendulová2 GJH 1 32 9 6 5 2 54
16. Jakub Nemček2 GJH 1 34 9 8 0 2 53
17. Matúš Fülöp9zš GAMČA 1 32 9 9 50
18. Patrik Bukovský2 GJH 2 32 9 4 4 49
19. Lukáš Jacko2 GPošKE 1 30 9 9 48
20. Peter Deván4 ŠpMNDaG 3 47 47
Lujza Lea Lavriková2 GPH 2 20 9 9 9 47
22. Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 37 9 46
Martin Bánský4 GFS 2 28 9 9 46
24. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 44 44
Matúš Pokorný1 GAMČA 1 36 8 44
26. Tomáš Halamiček9zš GJH 1 16 9 9 4 4 42
27. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 41 41
28. Stanislav Barčák3 GVOZA 4 32 1 6 39
29. Miroslav Pajger2 GBAS 3 38 38
Adam Kuny3 GJH 1 26 9 3 38
Lucia Kleščová2 GPošKE 1 19 9 9 1 38
Michal Tomaga2 GJH 2 11 5 6 7 2 9 38
33. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 37 37
34. Marek Ištok1 GJAR 1 9 9 9 2 6 35
35. Sofia Djurbová2 GJH 1 34 34
Júlia Mnichová3 GKromp 3 21 2 2 9 34
37. Vít Hanika4 gymkepler 2 31 31
38. Natália Banasová3 Leaf 2 15 9 5 29
39. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 27 27
40. Michal Pecha3 GBAS 1 26 26
Martin Marcinčák3 GŠroKE 1 0 9 8 9 26
42. Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 16 9 25
Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 8 9 3 4 1 25
Michal Almáši4 GPMKE 1 0 4 9 4 8 25
Martin Mičuch3 GŠroKE 1 0 9 8 8 25
46. Kristína Borovská1 GPošKE 1 12 9 2 1 24
Alex Gašpar1 GSenec 1 10 9 5 24
48. Michal Imrišek2 GAMČA 1 0 9 9 5 23
49. Ján Kračinovský2 GJAR 1 21 21
Katarína Gersová2 GJH 2 15 6 21
51. Teo Gertler9zš GAMČA 1 20 20
Jakub Lecák9zš GAMČA 1 11 9 20
53. Jakub Komenda3 GJH 1 10 9 19
54. Natália Kleinová1 GPošKE 1 11 4 3 18
55. Šimon Borovský2 GJH 4 17 17
Alexandra Burianova1 GPošKE 1 10 5 2 0 17
57. Peter Kumančík3 GAMČA 1 15 15
Ján Kolesár2 GJAR 1 0 9 6 15
59. Júlia Csúti1 Iná škola 1 13 13
Emma Dožická1 GPošKE 1 13 13
61. Klaudia Rybárová1 GĽŠTN 1 0 6 3 3 12
62. Radoslav Čársky3 GJH 1 9 9
Patrik Prítrský2 GAMČA 1 9 9
Lída Růžička4 Iná škola 1 9 9
Daniel Dokupil2 ELBA 1 9 9
Ondrej Hacker3 GMA 1 9 9
Filip Jay Doba4 ŠpMNDaG 1 0 9 9
68. Sára Germanová1 Iná škola 1 8 8
Alexandra Pelánová1 GPošKE 1 0 4 2 1 1 0 0 8
Ema Osvaldová1 GPošKE 1 0 4 2 1 1 0 0 8
71. Emanuel Granský2 GJH 1 7 7
Romana Gagačová2 Iná škola 1 0 0 6 1 0 0 0 7
73. Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 3 0 6 2 0 4 6
74. Simona Šimočková3 GĽŠTN 1 0 5 5
75. Zuzana Škerliková2 GJH 1 4 4
Rudolf Kusý1 GAMČA 1 4 4
77. Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 2 2
# Meno: R. Škola Level P 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 66 9 8 9 9 5 101
2. Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 69 9 9 87
3. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 56 9 6 6 1 1 2 0 1 79
4. Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 48 9 9 3 69
5. Andrej Kubec2 GDubn 1 45 9 7 5 1 67
6. Juraj Pastierik3 GBAS 1 65 65
7. Marína Rembovská3 GJH 1 39 9 7 55
8. Vladimír Slanina2 GPošKE 1 34 9 9 2 54
Nina Bendulová2 GJH 1 32 9 6 5 2 54
10. Jakub Nemček2 GJH 1 34 9 8 0 2 53
11. Matúš Fülöp9zš GAMČA 1 32 9 9 50
12. Lukáš Jacko2 GPošKE 1 30 9 9 48
13. Ivana Kováčová9zš GAMČA 1 37 9 46
14. Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 44 44
Matúš Pokorný1 GAMČA 1 36 8 44
16. Tomáš Halamiček9zš GJH 1 16 9 9 4 4 42
17. Adam Kuny3 GJH 1 26 9 3 38
Lucia Kleščová2 GPošKE 1 19 9 9 1 38
19. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 37 37
20. Marek Ištok1 GJAR 1 9 9 9 2 6 35
21. Sofia Djurbová2 GJH 1 34 34
22. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 27 27
23. Michal Pecha3 GBAS 1 26 26
Martin Marcinčák3 GŠroKE 1 0 9 8 9 26
25. Vanesa Ivanková1 GPošKE 1 16 9 25
Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 8 9 3 4 1 25
Michal Almáši4 GPMKE 1 0 4 9 4 8 25
Martin Mičuch3 GŠroKE 1 0 9 8 8 25
29. Kristína Borovská1 GPošKE 1 12 9 2 1 24
Alex Gašpar1 GSenec 1 10 9 5 24
31. Michal Imrišek2 GAMČA 1 0 9 9 5 23
32. Ján Kračinovský2 GJAR 1 21 21
33. Teo Gertler9zš GAMČA 1 20 20
Jakub Lecák9zš GAMČA 1 11 9 20
35. Jakub Komenda3 GJH 1 10 9 19
36. Natália Kleinová1 GPošKE 1 11 4 3 18
37. Alexandra Burianova1 GPošKE 1 10 5 2 0 17
38. Peter Kumančík3 GAMČA 1 15 15
Ján Kolesár2 GJAR 1 0 9 6 15
40. Júlia Csúti1 Iná škola 1 13 13
Emma Dožická1 GPošKE 1 13 13
42. Klaudia Rybárová1 GĽŠTN 1 0 6 3 3 12
43. Radoslav Čársky3 GJH 1 9 9
Patrik Prítrský2 GAMČA 1 9 9
Lída Růžička4 Iná škola 1 9 9
Daniel Dokupil2 ELBA 1 9 9
Ondrej Hacker3 GMA 1 9 9
Filip Jay Doba4 ŠpMNDaG 1 0 9 9
49. Sára Germanová1 Iná škola 1 8 8
Alexandra Pelánová1 GPošKE 1 0 4 2 1 1 0 0 8
Ema Osvaldová1 GPošKE 1 0 4 2 1 1 0 0 8
52. Emanuel Granský2 GJH 1 7 7
Romana Gagačová2 Iná škola 1 0 0 6 1 0 0 0 7
54. Simona Šimočková3 GĽŠTN 1 0 5 5
55. Zuzana Škerliková2 GJH 1 4 4
Rudolf Kusý1 GAMČA 1 4 4
57. Tomáš Kodaj1 GAMČA 1 2 2
# Meno: R. Škola Level P 2 3 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 71 9 9 9 9 107
2. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 63 8 9 9 5 94
3. Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 44 9 3 9 1 66
4. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 46 6 6 1 1 2 0 1 61
5. Jozef Smolár2 GNám 2 46 7 7 60
6. Jakub Buzalka2 GPovBy 2 33 9 4 8 54
7. Juraj Pastierik3 GBAS 1 50 50
8. Patrik Bukovský2 GJH 2 32 9 4 4 49
9. Lujza Lea Lavriková2 GPH 2 20 9 9 9 47
10. Martin Bánský4 GFS 2 28 9 9 46
11. Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 30 9 3 42
12. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 41 41
13. Jakub Nemček2 GJH 1 29 8 0 2 39
14. Michal Tomaga2 GJH 2 11 5 6 7 2 9 38
15. Vladimír Slanina2 GPošKE 1 26 9 2 37
16. Vít Hanika4 gymkepler 2 31 31
17. Adam Kuny3 GJH 1 26 3 29
Natália Banasová3 Leaf 2 15 9 5 29
19. Marína Rembovská3 GJH 1 21 7 28
20. Nina Bendulová2 GJH 1 14 6 5 2 27
21. Michal Almáši4 GPMKE 1 0 4 9 4 8 25
22. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 21 21
Katarína Gersová2 GJH 2 15 6 21
24. Michal Pecha3 GBAS 1 17 17
25. Ján Kračinovský2 GJAR 1 16 16
26. Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 3 3 4 1 11
27. Júlia Csúti1 Iná škola 1 4 4
Emma Dožická1 GPošKE 1 4 4
# Meno: R. Škola Level P 3 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 69 9 9 9 96
2. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 52 9 9 5 75
3. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 3 45 9 9 8 71
4. Soňa Vasiľová2 GPUK 3 41 4 9 0 9 63
5. Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 44 3 9 1 57
6. Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 40 6 1 1 2 0 1 50
7. Peter Deván4 ŠpMNDaG 3 47 47
8. Juraj Pastierik3 GBAS 1 42 42
9. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 41 41
10. Miroslav Pajger2 GBAS 3 38 38
11. Júlia Mnichová3 GKromp 3 21 2 2 9 34
12. Patrik Bukovský2 GJH 2 25 4 4 33
13. Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 26 3 29
Michal Tomaga2 GJH 2 5 6 7 2 9 29
15. Martin Bánský4 GFS 2 19 9 28
16. Jakub Nemček2 GJH 1 21 0 2 23
17. Michal Almáši4 GPMKE 1 0 9 4 8 21
18. Andrej Kubec2 GDubn 1 12 5 1 18
19. Michal Pecha3 GBAS 1 17 17
20. Marína Rembovská3 GJH 1 13 13
21. Tadeáš Pastorek2 GJAR 1 9 9
22. Ján Kračinovský2 GJAR 1 7 7
23. Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 3 0 2 0 4 6
24. Dominika Hakulinová1 GPošKE 1 0 4 1 5
25. Lucia Kleščová2 GPošKE 1 0 1 1
# Meno: R. Škola Level P 4 5 6 7 8
1. Marián Kovaľ9zš GAMČA 2 51 9 9 9 78
2. Michal Haverlík9zš GAMČA 1 37 9 9 5 60
3. Soňa Vasiľová2 GPUK 3 28 9 0 9 46
4. Igor Vargovič1 GĽŠTN 2 32 9 1 42
5. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 2 41 41
Gabriela Podtatranská1 GPolt 1 36 1 1 2 0 1 41
7. Stanislav Barčák3 GVOZA 4 32 1 6 39
8. Jozef Smolár2 GNám 2 27 7 34
9. Peter Deván4 ŠpMNDaG 3 30 30
Jakub Buzalka2 GPovBy 2 18 4 8 30
Júlia Mnichová3 GKromp 3 17 2 2 9 30
12. Lujza Lea Lavriková2 GPH 2 11 9 9 29
13. Martin Bánský4 GFS 2 19 9 28
14. Michal Tomaga2 GJH 2 5 7 2 9 23
15. Tomáš Otrubčák2 GĽŠTN 1 17 3 20
16. Šimon Borovský2 GJH 4 17 17
17. Katarína Gersová2 GJH 2 11 11
18. Andrej Kubec2 GDubn 1 7 1 8
Marek Ištok1 GJAR 1 0 2 6 8
20. Sára Germanová1 Iná škola 1 1 1
Lucia Kleščová2 GPošKE 1 0 1 1

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní