# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 8 9 8 9 34
2. Šimon Borovský2 GAMČA 1 ? 8 8 9 5 30
Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 ? 9 9 3 9 30
Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 ? 9 9 9 3 30
5. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 6 9 8 3 26
6. Soňa Vasiľová2 GPUK 2 9 7 7 23
7. Jana Mária Žeňuchova3 GPH 1 ? 9 5 8 22
8. Michal Tomaga2 GJH 1 4 3 5 9 21
9. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 ? 1 9 9 19
Peter Deván4 ŠpMNDaG 1 0 9 2 8 19
11. Patrik Bukovský2 GJH 1 ? 9 3 6 18
12. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 ? 9 8 17
Martin Lipka2 ŠpMNDaG 2 9 8 17
Michal Almáši4 GPMKE 1 ? 0 9 3 0 5 17
Martin Bánský4 GFS 1 ? 9 1 4 3 17
16. Júlia Mnichová3 GKromp 2 8 8 16
Vít Hanika4 gymkepler 1 ? 4 3 9 16
18. Jakub Šošovička4 SZScenada 1 6 9 15
Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 2 6 2 7 15
Tobiáš Borsík4 GLevic 1 6 9 15
Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 ? 0 8 7 15
22. Jakub Buzalka2 GPovBy 1 ? 7 3 4 14
Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 ? 7 3 4 14
24. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 2 3 4 1 2 11
Miroslav Pajger2 GBAS 3 7 4 11
26. Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 ? 7 3 10
27. Matej Repa4 GAMČA 2 9 9
Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 2 0 9 9
Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 ? 7 2 9
Vladimir Slanina2 GPošKE 1 9 9
Veronika Vodičková2 GALEJE 1 ? 9 9
Helena Muchová1 gymkepler 1 9 9
Ivan Žemlička2 Iná škola 1 ? 0 9 9
34. Jozef Smolár2 GNám 1 ? 5 3 8
Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 ? 0 8 8
36. Michal Urban4 GAMČA 1 ? 0 7 7
Katarína Gersová2 GJH 1 ? 7 7
Radoslav Čársky3 GJH 1 ? 7 7
Adam Kuny3 GJH 1 ? 7 7
40. Alex Gašpar1 GSenec 1 6 6
41. Klaudia Rybárová1 Iná škola 1 ? 5 5
Nina Bendulová2 GJH 1 ? 5 5
Lucia Kleščová2 GPošKE 1 ? 5 5
44. Michaela Kontrišová2 GJH 1 ? 4 4
Anna Podmanická2 GVarZA 1 ? 4 4
Šimon Zemčák2 GKežm 1 ? 4 4
47. Marek Ištok1 GJAR 1 ? 3 3
48. Natália Čigašová4 GPošKE 1 2 2
Alica Dományová3 GAMČA 2 2 2
Sofia Djurbová2 GJH 1 ? 2 2
51. Martin Gavurník2 GPiešť 1 ? 0 0 1 1
52. Martin Belluš4 GAMČA 1 ? 0
Peter Kumančík3 GAMČA 1 ? 0 0
Filip Poláčik4 GMetBA 1 ? 0
Laura Martinová2 Iná škola 1 ? 0 0
Daniel Dokupil2 ELBA 1 ? 0 0
Michal Haverlík9zš GAMČA 1 ? 0 0
Marianna Andraščíkova9zš GLipan 1 ? 0
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Šimon Borovský2 GAMČA 1 ? 8 8 9 5 30
Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 ? 9 9 3 9 30
Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 ? 9 9 9 3 30
4. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 6 9 8 3 26
5. Jana Mária Žeňuchova3 GPH 1 ? 9 5 8 22
6. Michal Tomaga2 GJH 1 4 3 5 9 21
7. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 ? 1 9 9 19
Peter Deván4 ŠpMNDaG 1 0 9 2 8 19
9. Patrik Bukovský2 GJH 1 ? 9 3 6 18
10. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 ? 9 8 17
Michal Almáši4 GPMKE 1 ? 0 9 3 0 5 17
Martin Bánský4 GFS 1 ? 9 1 4 3 17
13. Vít Hanika4 gymkepler 1 ? 4 3 9 16
14. Jakub Šošovička4 SZScenada 1 6 9 15
Tobiáš Borsík4 GLevic 1 6 9 15
Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 ? 0 8 7 15
17. Jakub Buzalka2 GPovBy 1 ? 7 3 4 14
Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 ? 7 3 4 14
19. Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 ? 7 3 10
20. Alžbeta Klimentová3 GPošKE 1 ? 7 2 9
Vladimir Slanina2 GPošKE 1 9 9
Veronika Vodičková2 GALEJE 1 ? 9 9
Helena Muchová1 gymkepler 1 9 9
Ivan Žemlička2 Iná škola 1 ? 0 9 9
25. Jozef Smolár2 GNám 1 ? 5 3 8
Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 ? 0 8 8
27. Michal Urban4 GAMČA 1 ? 0 7 7
Katarína Gersová2 GJH 1 ? 7 7
Radoslav Čársky3 GJH 1 ? 7 7
Adam Kuny3 GJH 1 ? 7 7
31. Alex Gašpar1 GSenec 1 6 6
32. Klaudia Rybárová1 Iná škola 1 ? 5 5
Nina Bendulová2 GJH 1 ? 5 5
Lucia Kleščová2 GPošKE 1 ? 5 5
35. Michaela Kontrišová2 GJH 1 ? 4 4
Anna Podmanická2 GVarZA 1 ? 4 4
Šimon Zemčák2 GKežm 1 ? 4 4
38. Marek Ištok1 GJAR 1 ? 3 3
39. Natália Čigašová4 GPošKE 1 2 2
Sofia Djurbová2 GJH 1 ? 2 2
41. Martin Gavurník2 GPiešť 1 ? 0 0 1 1
42. Martin Belluš4 GAMČA 1 ? 0
Peter Kumančík3 GAMČA 1 ? 0 0
Filip Poláčik4 GMetBA 1 ? 0
Laura Martinová2 Iná škola 1 ? 0 0
Daniel Dokupil2 ELBA 1 ? 0 0
Michal Haverlík9zš GAMČA 1 ? 0 0
Marianna Andraščíkova9zš GLipan 1 ? 0
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Šimon Borovský2 GAMČA 1 8 8 9 5 30
Marián Kovaľ9zš GAMČA 1 9 9 3 9 30
Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 9 9 9 3 30
4. Timotej Bezák2 ŠpMNDaG 1 6 9 8 3 26
5. Soňa Vasiľová2 GPUK 2 9 7 7 23
6. Jana Mária Žeňuchova3 GPH 1 9 5 8 22
7. Michal Tomaga2 GJH 1 4 3 5 9 21
8. Matej Zigo4 ŠpMNDaG 1 1 9 9 19
Peter Deván4 ŠpMNDaG 1 0 9 2 8 19
10. Patrik Bukovský2 GJH 1 9 3 6 18
11. Tomáš Kubrický2 GPošKE 1 9 8 17
Martin Lipka2 ŠpMNDaG 2 9 8 17
Michal Almáši4 GPMKE 1 0 9 3 0 5 17
Martin Bánský4 GFS 1 9 1 4 3 17
15. Júlia Mnichová3 GKromp 2 8 8 16
Vít Hanika4 gymkepler 1 4 3 9 16
17. Jozef Bachniček3 ŠpMNDaG 2 6 2 7 15
Tobiáš Borsík4 GLevic 1 6 9 15
Martin Pistovčák9zš GAMČA 1 0 8 7 15
20. Jakub Buzalka2 GPovBy 1 7 3 4 14
Lujza Lea Lavriková2 GPH 1 7 3 4 14
22. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 2 3 4 1 2 11
23. Zuzana Škerliková2 GAMČA 1 7 3 10
24. Matej Repa4 GAMČA 2 9 9
Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 2 0 9 9
Vladimir Slanina2 GPošKE 1 9 9
27. Jozef Smolár2 GNám 1 5 3 8
Zuzana Hladká4 ŠpMNDaG 1 0 8 8
29. Nina Bendulová2 GJH 1 5 5
Lucia Kleščová2 GPošKE 1 5 5
31. Alica Dományová3 GAMČA 2 2 2
32. Martin Gavurník2 GPiešť 1 0 0 1 1
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 8 9 8 9 34
2. Šimon Borovský2 GAMČA 1 8 8 9 5 30
3. Igor Vargovič1 GĽŠTN 1 9 9 3 21
4. Patrik Bukovský2 GJH 1 9 3 6 18
5. Michal Almáši4 GPMKE 1 9 3 0 5 17
6. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 2 3 4 1 2 11
Miroslav Pajger2 GBAS 3 7 4 11
8. Martin Bánský4 GFS 1 1 4 3 8
9. Šimon Zemčák2 GKežm 1 4 4
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Adam Džavoronok4 GPošKE 3 8 9 8 9 34
2. Šimon Borovský2 GAMČA 1 8 9 5 22
3. Michal Tomaga2 GJH 1 3 5 9 17
4. Júlia Mnichová3 GKromp 2 8 8 16
5. Stanislav Barčák3 GVOZA 2 3 4 1 2 10
6. Patrik Bukovský2 GJH 1 3 6 9
7. Katarína Gersová2 GJH 1 7 7
8. Alex Gašpar1 GSenec 1 6 6
9. Šimon Zemčák2 GKežm 1 4 4

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní