Zoznam úloh

# Úloha Max. body
1. Spínač na výpary popis: 9
2. Krtko vyrýva popis: 9
3. Öslepujúci zážitök popis: 9
4. Zmätená vrtuľa popis: 9
5. Izochrónny velodróm popis: 9
6. Vy vážené medaily popis: 9
7. Mahalo ’Oumuamua popis: 9
8. Koncentráciou ku koncentrácii popis: 9

Archív zadaní