# Meno: R. Škola P 1 2 3 4 5
1. Patrik Bukovský1 GJH 57 8 4 9 2 80
2. Daniel Medveczky2 GAMČA 50 4 4 7 7 72
3. Soňa Vasiľová1 GPUK 60 5 1 2 68
4. Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 56 2 6 64
5. Marko Vríčan2 GVOZA 47 3 9 1 3 63
6. Michal Tomaga1 GJH 48 4 7 3 62
7. Stanislav Barčák2 GVOZA 44 1 4 7 5 61
8. Martin Lipka1 ŠpMNDaG 48 4 6 58
9. Lukáš Anderle1 GĽŠTN 43 2 1 7 3 56
10. Veronika Vodičková1 GALEJE 53 53
11. Adam Bartek1 GJH 39 2 2 8 51
12. Šimon Rada4 gymkepler 22 9 9 5 5 50
13. Oliver Kurňava1 GJH 45 2 1 1 49
Jozef Smolár1 GNám 39 2 2 3 3 49
15. Andrea Brudňáková2 GJH 34 9 4 1 48
16. Klaudia Rybárová9zš Iná škola 32 1 7 40
Martin Šindelář2 GAMČA 22 5 9 4 40
18. Paulína Dujavová4 GJAR 32 7 39
Jozef Bachniček2 ŠpMNDaG 30 2 4 3 39
20. Filip Prutkay2 GAMČA 35 3 38
21. Pavol Pivko4 GAMČA 23 8 6 37
22. Jakub Krivošík1 GJH 36 36
Júlia Mnichová2 GKromp 34 2 36
24. Ester Leila Langrová1 GPUK 29 5 1 35
25. Sofia Djurbová1 GJH 34 34
26. Matúš Duchyňa3 GAMČA 32 1 33
Alica Dományová2 GAMČA 19 5 9 0 33
28. Richard Grešák2 EGJAK 32 32
Peter Deván3 ŠpMNDaG 32 32
Katarína Gersová1 GJH 30 2 32
Uršuľa Mária Kossaczká2 GAMČA 30 2 32
32. Laura Skalošová2 ŠpMNDaG 31 31
33. Natália Banasová2 GPiešť 29 29
34. Matúš Hladký4 ŠpMNDaG 16 6 5 27
35. Simona Šimočková2 GĽŠTN 26 26
36. Lucia Kleščová1 GPošKE 22 22
Adam Džavoronok3 GPošKE 14 8 22
38. Vladimir Slanina1 GPošKE 21 21
Jakub Buzalka1 GPovBy 21 21
40. Vít Hanika3 gymkepler 9 5 5 19
41. Daniela Adamová2 GJH 18 18
Matej Krivošík2 GJH 18 18
43. Barbora Novosadová4 PiaGTN 14 2 16
44. Matej Zigo3 ŠpMNDaG 15 15
45. Miroslav Pajger1 GBAS 14 14
Richard Bača2 GJH 14 14
Arne Barilla2 GJH 14 14
Adam Benjamin Plšek3 GPriev 14 14
Jakub Skaloš4 ŠpMNDaG 14 14
50. Anamária Šutková3 ŠpMNDaG 13 13
51. Stanislav Bezák3 ŠpMNDaG 11 11
Ján Mederly3 GLevic 11 11
53. Samuel Vaško3 GJH 9 1 10
54. Filip Brutovský4 GPošKE 9 9
Adam Póša3 GALEJE 9 9
Matúš Jakuboc4 GPH 9 9
Michal Pecho4 SDubn 9 9
Mária Mederlyová1 GAMČA 9 9
Michal Šrank4 GMerTT 7 1 1 9
60. Ondrej Juhás3 GPošKE 8 8
61. Peter Kochelka4 GJGT 7 7
62. Lev Melnychuk9zš Iná škola 5 5
63. Linda Polakovičová9zš GAMČA 3 3
64. Barbora Čemanová3 GPMKE 0 2 2
# Meno: R. Škola P 4 5 6 7
1. Pavol Pivko4 GAMČA 47 8 6 5 7 73
2. Adam Džavoronok3 GPošKE 34 8 9 9 60
3. Paulína Dujavová4 GJAR 38 7 8 53
4. Matúš Hladký4 ŠpMNDaG 28 6 5 5 44
5. Stanislav Barčák2 GVOZA 22 7 5 34
Daniel Medveczky2 GAMČA 20 7 7 34
7. Patrik Bukovský1 GJH 19 9 2 30
8. Michal Tomaga1 GJH 15 7 3 25
9. Soňa Vasiľová1 GPUK 20 2 22
10. Uršuľa Mária Kossaczká2 GAMČA 21 21
11. Ondrej Juhás3 GPošKE 20 20
Jozef Smolár1 GNám 14 3 3 20
Matúš Jakuboc4 GPH 13 7 20
Vít Hanika3 gymkepler 10 5 5 20
15. Lukáš Anderle1 GĽŠTN 9 7 3 19
16. Jozef Bachniček2 ŠpMNDaG 9 4 3 16
17. Marko Vríčan2 GVOZA 11 1 3 15
Timotej Bezák1 ŠpMNDaG 9 6 15
Klaudia Rybárová9zš Iná škola 8 7 15
Šimon Rada4 gymkepler 4 5 5 1 15
21. Adam Benjamin Plšek3 GPriev 14 14
Jakub Skaloš4 ŠpMNDaG 14 14
23. Adam Póša3 GALEJE 13 13
Martin Šindelář2 GAMČA 9 4 13
Martin Lipka1 ŠpMNDaG 7 6 13
Ester Leila Langrová1 GPUK 7 5 1 13
27. Barbora Novosadová4 PiaGTN 9 3 12
Filip Prutkay2 GAMČA 9 3 12
Adam Bartek1 GJH 4 8 12
30. Peter Deván3 ŠpMNDaG 11 11
Katarína Gersová1 GJH 11 11
32. Samuel Vaško3 GJH 9 1 10
33. Filip Brutovský4 GPošKE 9 9
Natália Banasová2 GPiešť 9 9
Daniela Adamová2 GJH 9 9
Vladimir Slanina1 GPošKE 9 9
Richard Grešák2 EGJAK 9 9
38. Simona Šimočková2 GĽŠTN 8 8
Sofia Djurbová1 GJH 8 8
Lucia Kleščová1 GPošKE 8 8
Veronika Vodičková1 GALEJE 8 8
Andrea Brudňáková2 GJH 7 1 8
43. Peter Kochelka4 GJGT 7 7
Laura Skalošová2 ŠpMNDaG 7 7
Júlia Mnichová2 GKromp 7 7
46. Jakub Buzalka1 GPovBy 6 6
47. Alica Dományová2 GAMČA 5 0 5
48. Oliver Kurňava1 GJH 3 1 4
49. Jakub Krivošík1 GJH 3 3
50. Ján Mederly3 GLevic 2 2
Barbora Čemanová3 GPMKE 0 2 2
52. Matej Zigo3 ŠpMNDaG 0 0
Lev Melnychuk9zš Iná škola 0 0
Miroslav Pajger1 GBAS 0 0
Linda Polakovičová9zš GAMČA 0 0

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní