Zoznam úloh

# Úloha Kategória Max. body
1. Budiž svetlo FKS-B popis: 9
2. Kockáči FKS-B popis: 9
3. Kužeľ z Ivachnovej FKS-B popis: 9
4. Just Bc. I can FKS-B FKS-A popis: 9
5. Riešime len current FKS-B FKS-A popis: 9
6. Fero, kozmický smetiar FKS-A popis: 9
7. Zapöjte mözgy FKS-A popis: 9

Archív zadaní