Vaše otázky smerujte na otazky ~ fks ~ sk.

V prípade, ak potrebujete kontaktovať konkrétneho organizátora, vyhľadajte si jeho mailovú adresu v časti Organizátori.

FKS sídli na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky.

Korešpondenčná adresa:

FKS, KTFDF FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovenská republika

Čas poslednej úpravy: 3. september 2015 12:39