Vaše otázky smerujte na otazky ~ fks ~ sk.

V prípade, ak potrebujete kontaktovať konkrétneho organizátora, vyhľadajte si jeho mailovú adresu v časti Organizátori.

FKS sídli na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky.

Korešpondenčná adresa:

FKS, FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovenská republika

Čas poslednej úpravy: 30. september 2022 21:48