# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Anna Oleárová1 GVazBA 1 9 9 9 9 36
2. Jozef Smolár3 GNám 3 9 9 7 5 8 33
Jakub Nemček3 GJH 1 9 9 9 6 33
Martin Pistovčák1 GAMČA 2 8 9 9 7 33
5. Nina Bendulová3 GJH 2 9 9 9 5 3 32
Peter Siebert3 ŠpMNDaG 1 9 5 9 5 9 32
7. Katarína Gersová3 GJH 2 9 9 8 5 4 31
8. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 4 7 6 6 9 28
Michal Tomaga3 GJH 3 9 8 7 4 28
Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 2 7 9 5 5 7 28
Adam Ilčík2 GPošKE 1 6 7 9 6 28
12. Marián Kovaľ1 GAMČA 4 9 9 9 27
Igor Vargovič2 GĽŠTN 3 9 8 5 5 27
Jakub Kulla1 GČadca 1 5 9 6 7 27
15. Adam Kišac3 ŠpMNDaG 1 8 1 9 8 26
Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 9 4 7 6 26
17. Júlia Pleschová9zš GJH 1 7 9 9 25
Jakub Učeň4 GBilBA 1 7 9 9 25
19. Miroslav Pajger3 GBAS 4 9 7 2 5 23
Maximilián Németh1 GJH 1 7 7 9 23
21. Michal Haverlík1 GAMČA 4 4 7 7 4 22
Martin Cingel1 GAMČA 1 4 9 9 22
23. Tomáš Halamiček1 GJH 2 ? 9 6 6 21
Lívia Sušková9zš EGJAK 1 7 1 9 4 1 21
25. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 9 4 7 20
26. Patrik Bukovský3 GJH 3 9 4 5 1 19
27. Nina Prokopcová3 besst 1 8 1 9 18
28. Šárka Macáková2 SZScenada 1 6 9 1 16
Daniel Medveczky4 GAMČA 2 4 9 3 16
Samuel Šandor2 GPošKE 1 9 7 16
Jakub Lecák1 GAMČA 1 7 9 16
Richard Krajča1 GAMČA 1 7 9 16
33. Lukáš Jacko3 GPošKE 2 6 9 15
Vladimír Slanina3 GPošKE 2 6 9 15
Ľubomír Polonec2 GJH 1 6 9 15
36. Lucia Kleščová3 GPošKE 2 5 9 14
Rastislav Pech1 GAMČA 1 8 6 14
Klára Vargová2 GTopoľ 1 7 4 3 14
39. Stanislav Barčák4 GVOZA 4 7 4 1 1 13
Norbert Barnáš1 GAMČA 1 5 8 13
Dávid Lučivňák9zš GVOZA 1 8 5 13
Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 1 6 4 3 0 13
43. Richard Prikler1 GJAR 1 7 4 1 12
44. Kristína Borovská2 GPošKE 1 1 9 0 10
45. Lukáš Cvacho1 GHliZA 1 3 3 1 1 8
Sarah Mitrušková2 Iná škola 1 4 0 1 1 2 1 0 1 8
47. Ondrej Hacker4 GMA 1 7 7
Zuzana Škerliková3 GJH 1 7 7
49. Šimon Borovský3 GJH 4 6 6
Ella Michaela Patrášová9zš GJGT 1 6 6
Nataniel Komanický3 GMoPO 1 4 1 1 6
52. Ivana Kováčová1 GAMČA 1 4 1 5
Alexandra Pelánová2 GPošKE 1 4 1 0 0 0 0 5
Emma Dožická2 GPošKE 1 4 1 0 5
55. Adam Hajdu2 SKABA 1 3 1 4
56. Júlia Csúti2 Iná škola 1 3 0 3
Tadeáš Pastorek3 GJAR 2 2 1 3
Sofia Krejčová3 GJH 1 3 3
59. Matúš Pokorný2 GAMČA 2 1 1 2
Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 1 0 0 2
Alexandra Burianova2 GPošKE 1 1 1 0 0 2
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Anna Oleárová1 GVazBA 1 9 9 9 9 36
2. Jakub Nemček3 GJH 1 9 9 9 6 33
3. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 1 9 5 9 5 9 32
4. Adam Ilčík2 GPošKE 1 6 7 9 6 28
5. Jakub Kulla1 GČadca 1 5 9 6 7 27
6. Adam Kišac3 ŠpMNDaG 1 8 1 9 8 26
7. Júlia Pleschová9zš GJH 1 7 9 9 25
Jakub Učeň4 GBilBA 1 7 9 9 25
9. Maximilián Németh1 GJH 1 7 7 9 23
10. Martin Cingel1 GAMČA 1 4 9 9 22
11. Lívia Sušková9zš EGJAK 1 7 1 9 4 1 21
12. Nina Prokopcová3 besst 1 8 1 9 18
13. Šárka Macáková2 SZScenada 1 6 9 1 16
Samuel Šandor2 GPošKE 1 9 7 16
Jakub Lecák1 GAMČA 1 7 9 16
Richard Krajča1 GAMČA 1 7 9 16
17. Ľubomír Polonec2 GJH 1 6 9 15
18. Rastislav Pech1 GAMČA 1 8 6 14
Klára Vargová2 GTopoľ 1 7 4 3 14
20. Norbert Barnáš1 GAMČA 1 5 8 13
Dávid Lučivňák9zš GVOZA 1 8 5 13
Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 1 6 4 3 0 13
23. Richard Prikler1 GJAR 1 7 4 1 12
24. Kristína Borovská2 GPošKE 1 1 9 0 10
25. Lukáš Cvacho1 GHliZA 1 3 3 1 1 8
Sarah Mitrušková2 Iná škola 1 4 0 1 1 2 1 0 1 8
27. Ondrej Hacker4 GMA 1 7 7
Zuzana Škerliková3 GJH 1 7 7
29. Ella Michaela Patrášová9zš GJGT 1 6 6
Nataniel Komanický3 GMoPO 1 4 1 1 6
31. Ivana Kováčová1 GAMČA 1 4 1 5
Alexandra Pelánová2 GPošKE 1 4 1 0 0 0 0 5
Emma Dožická2 GPošKE 1 4 1 0 5
34. Adam Hajdu2 SKABA 1 3 1 4
35. Júlia Csúti2 Iná škola 1 3 0 3
Sofia Krejčová3 GJH 1 3 3
37. Natália Kleinová2 GPošKE 1 1 1 0 0 2
Alexandra Burianova2 GPošKE 1 1 1 0 0 2
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Jakub Nemček3 GJH 1 9 9 9 6 33
Martin Pistovčák1 GAMČA 2 8 9 9 7 33
3. Nina Bendulová3 GJH 2 9 9 9 5 3 32
4. Katarína Gersová3 GJH 2 9 9 8 5 4 31
5. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 2 7 9 5 5 7 28
6. Jakub Kulla1 GČadca 1 9 6 7 22
Martin Cingel1 GAMČA 1 4 9 9 22
Adam Ilčík2 GPošKE 1 7 9 6 22
9. Tomáš Halamiček1 GJH 2 ? 9 6 6 21
10. Jakub Buzalka3 GPovBy 2 9 4 7 20
11. Daniel Medveczky4 GAMČA 2 4 9 3 16
12. Lukáš Jacko3 GPošKE 2 6 9 15
Vladimír Slanina3 GPošKE 2 6 9 15
14. Lucia Kleščová3 GPošKE 2 5 9 14
15. Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 1 4 3 0 7
16. Sarah Mitrušková2 Iná škola 1 0 1 1 2 1 0 1 5
17. Adam Hajdu2 SKABA 1 3 1 4
18. Tadeáš Pastorek3 GJAR 2 2 1 3
19. Matúš Pokorný2 GAMČA 2 1 1 2
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Jozef Smolár3 GNám 3 9 9 7 5 8 33
2. Michal Tomaga3 GJH 3 9 8 7 4 28
3. Igor Vargovič2 GĽŠTN 3 9 8 5 5 27
4. Katarína Gersová3 GJH 2 9 8 5 4 26
Nina Bendulová3 GJH 2 9 9 5 3 26
Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 9 4 7 6 26
Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 2 9 5 5 7 26
8. Jakub Nemček3 GJH 1 9 9 6 24
9. Patrik Bukovský3 GJH 3 9 4 5 1 19
10. Lívia Sušková9zš EGJAK 1 9 4 1 14
11. Vladimír Slanina3 GPošKE 2 9 9
12. Sarah Mitrušková2 Iná škola 1 1 1 2 1 0 1 5
13. Adam Hajdu2 SKABA 1 3 1 4
14. Klára Vargová2 GTopoľ 1 3 3
15. Lukáš Cvacho1 GHliZA 1 1 1 2
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Jozef Smolár3 GNám 3 9 7 5 8 29
2. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 4 7 6 6 9 28
3. Marián Kovaľ1 GAMČA 4 9 9 9 27
4. Miroslav Pajger3 GBAS 4 9 7 2 5 23
5. Michal Haverlík1 GAMČA 4 4 7 7 4 22
6. Michal Tomaga3 GJH 3 8 7 4 19
7. Nina Bendulová3 GJH 2 9 5 3 17
Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 2 5 5 7 17
9. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 1 5 9 14
10. Stanislav Barčák4 GVOZA 4 7 4 1 1 13
Jakub Kulla1 GČadca 1 6 7 13
12. Vladimír Slanina3 GPošKE 2 9 9
Anna Oleárová1 GVazBA 1 9 9
14. Šimon Borovský3 GJH 4 6 6
15. Lívia Sušková9zš EGJAK 1 4 1 5
Sarah Mitrušková2 Iná škola 1 1 2 1 0 1 5
17. Klára Vargová2 GTopoľ 1 3 3
18. Lukáš Cvacho1 GHliZA 1 1 1

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní