Počet bodov:
Popis:  9b

Pri už spomínanom upratovaní FKSáci našli ešte jednu zaujímavú hračku. Bolo to deväť rovnakých rezistorov s odporom \(R\) zapojených tak, že tvorili dva pravidelné štvorsteny priložené stenou k sebe. Rezistory tvorili práve hrany tohto útvaru. Zrátať odpor medzi dvomi najvzdialenejšími bodmi (\(AB\)) bolo, samozrejme, jednoduché. Čo ale keby dva rezistory prestrihli? Aké rôzne výsledné odpory vedia takto dostať medzi spomínanými vrcholmi?

obrázok 1: Náčrt najnovšej cutting-edge odporovej siete vo FKS.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.