Počet bodov:
Popis:  9b

Rony sa rozhodol, že si precvičí rátanie zrážok. Nechcelo sa mu ale počítať na papier, a tak si išiel radšej zahrať biliard s guľami hmotnosti \(m\). Pre zjednodušenie výpočtov v hlave, gule považoval za hmotné body, ktorých trenie o stôl zanedbal. Jednu guľu odpálil rýchlosťou \(v\). Tá následne narazila dokonale pružne do druhej (stojacej) gule. Ako sa pohybovali jednotlivé gule po zrážke na základe Ronyho modelu?

Keď začal prehrávať, bol donútený svoj model vylepšiť. V novom modeli mali gule polomer \(r\) a ich koeficient trenia so stolom bol \(f\), trenie medzi guľami neuvažoval. Tento raz Rony odpálil guľu tak, že sa po stole kotúľala rýchlosťou \(v\) bez prešmykovania. Stredovo a dokonale pružne narazila do inej (stojacej) gule. Ako sa pohybovali jednotlivé gule po zrážke po ustálení?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.