Počet bodov:
Popis:  9b

FKSáci opäť raz upratovali svoju miestnosť. V najvyššej skrini našli dva zmotané lanové rebríky. Rebríky vyzerajú tak, že medzi dvomi rovnobežnými lanami sú pevné drevené priečky. Na jednom sú priečky priviazané kolmo na laná, no na druhom sú popriväzované akosi divne šikmo a ešte k tomu na striedačku. Tömáš si všimol, že keď oba rebríky pustí z rovnakej výšky na zem, na jeho veľké prekvapenie rebrík s krivými priečkami dopadol na zem skôr – teda jeho najvyššia priečka ležala na zemi skôr ako najvyššia priečka druhého rebríka.

Vysvetlite, prečo je to tak.

obrázok 1: Rebríky pred tým, ako ich Tömáš pustil

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.