Počet bodov:
Popis:  9b

Katke vo FKS miestnosti na Matfyze neskutočne prekáža stôl. Keďže ho nemohla vyhodiť, rozhodla sa, že stolík bude aspoň levitovať, aby menej zavadzal. Keďže ale chodí na Matfyz a nie na Rokfort, musela využiť miesto mágie fyziku. Do stredu stola namontovala štyri háčiky, o ktoré priviazala laná. Tieto laná následne prevliekla cez pevné kladky na strope a na ich konce zavesila závažia hmotnosti \(m\), ktoré položila na stôl. Po tomto zákroku mohla konečne stolu odrezať nohy, ktoré jej tak zavadzali, bez toho, aby stôl spadol. Stôl bez nôh má hmotnosť \(M < 4m\). Akou silou sú napínané laná? A akou silou tlačí stôl na každé závažie?

obrázok 1: Náčrt Katkinho riešenia

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.