Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko započal svoje štúdium na vysokej škole a od radosti nevie, čo by mal spraviť najskôr. Nájsť si kamarátov? Začať čítať skriptá? Opraviť úlohu vo FKS? Aby sa mu lepšie rozmýšľalo, začal sa prechádzať po svojej izbe na internáte. Keďže je ale malá, tak mu to nestačilo a začal si k tomu ešte aj hmkať. V tom zistil, že keď hmká na istej frekvencii, dochádza v miestnosti ku rezonancii. V tom mu to došlo: ako prvé zmeria rezonančnú frekvenciu svojej izby!

Spravte to tiež. Zmerajte rezonančnú frekvenciu menšej miestnosti, prípadne skrine. Nezabudnite namerané dáta ohodnotiť a vysvetliť, prečo k rezonancii dochádza, respektíve prečo práve pri danej frekvencii, prípadne či tých frekvencii je viac. Vedeli by ste z rezonančnej frekvencie určiť rozmery miestnosti?

Na meranie odporúčame použiť iný zdroj zvuku ako hmkanie.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.