Počet bodov:
Popis:  9b

Hovorca si znova išiel robiť vifonku. Dal zohrievať vodu, vybral misku a dal do nej lyžičku. Lyžička sa zrazu začala šmýkať po miske a robiť hluk. To ho nahnevalo, nuž chytil lyžičku a položil ju do misky tak, aby bola v stabilnej polohe. Ako konkrétne ju mohol položiť do misky?

Miska má tvar \(z = \frac{x^2+y^2}{2p}\), kde \(p > 0\), a je na stole položená tak, že gravitačné zrýchlenie smeruje proti osi \(z\). Lyžičku uvažujte iba ako tenkú tyčku dĺžky \(\ell\), ktorá sa po miske pohybuje úplne bez trenia.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.