Počet bodov:
Popis:  9b

Katka si tak ťažká1, že jej taška je ťažká. A ako správna fyzička sa to rozhodla kvantifikovať. Nanešťastie so sebou nemala váhu, a tak musela improvizovať. Zostavila si jednoduchú páku a chcela určiť hmotnosť jej tašky pomocou nej. Tu však narazila na problém – na určovanie hmotnosti pomocou páky potrebuje referenčný objekt známej hmotnosti a dĺžkové meradlo. Dĺžkové meradlo odkiaľsi vyhrabala, no s referenčným objektom bol väčší problém. Nakoniec sa vynašla. Spomenula si, že v taške má keksík známej hmotnosti.2 Vyvažovať tašku keksíkom by však bol problém, preto z tašky vytiahla knihu a zmerala pomocou keksíka jej hmotnosť. Až následne pomocou knihy zmerala hmotnosť zvyšku tašky a všetky tri hmotnosti sčítala.

Zmerajte hmotnosť vašej tašky obdobným spôsobom aj vy. V prípade potreby môžete vykonať viac medzistupňov merania. Nezabudnite však kvantifikovať nepresnosť merania hmotnosti tašky!!! Predpokladajte, že hmotnosť keksíka poznáte len s istou presnosťou \(p\).3


  1. ťažká si – sťažuje sa, ponosuje sa↩︎

  2. Teda, pokiaľ sa dá výrobcom veriť.↩︎

  3. T. j. \(p\) je relatívna chyba hmotnosti keksíka.↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.