Počet bodov:
Popis:  9b

Patrik sa zamestnal ako krupiér, aj keď ruletu nikdy predtým nehral. Keď mal teda po prvýkrát ruletu roztočiť, vložil guľôčku do vnútra taniera (rulety) s polomerom \(R\), chytil ho do oboch rúk a začal ním krúžiť po kružnici s polomerom \(\rho\) uhlovou rýchlosťou \(\omega\). Ako sa bude v tomto prípade guľôčka pohybovať? Nakreslite jej trajektóriu v inerciálnej vzťažnej sústave.

Patrik si všimol, že guľôčka vzhľadom na priamku určenú stredom taniera a stredom krúženia nadobudla ustálenú polohu. Nájdite, kde sa táto ustálená poloha nachádza.

Uvažujte, že guľôčka je bodová, vnútorný okraj taniera je hladký s koeficientom trenia medzi tanierom a guľôčkou \(f\) a že polomery \(R\) a \(\rho\) môžu byť ľubovoľné.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.