Počet bodov:
Popis:  9b

Kubko zastal vo svojej (nevytunenej) plechovke na červenej, keď tu zrazu vedľa neho na prechode vidí čakať dokonalého bežca, ktorý dokáže dosiahnuť maximálnu rýchlosť až \(\SI{42}{\kilo\metre\per\hour}\). Dokonalý športovec si chce dokázať svoju dokonalosť, a preto začne bežať hneď v okamihu, keď jemu aj Kubkovi zasvieti zelená. Po štarte zrýchľuje až na svoju maximálnu rýchlosť a vtedy sa obzrie. V akej vzdialenosti od seba uvidí Kubkovo auto? Kubko sa samozrejme celý čas rozbieha s maximálnym zrýchlením svojho auta. Zrýchlenie auta i bežca odhadnite.

Uvažujte, že bežec aj auto sa pohybujú po (spoločnej) priamke.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.