Počet bodov:
Popis:  9b

Nina sa hrala s elektrickými súčiastkami. Do obvodu sériovo zapojila cievku s indukčnosťou \(L\), kondenzátor a ampérmeter, ktorý má vnútorný odpor \(R\). Tento obvod pripojila na zdroj striedavého napätia s amplitúdou \(U\) a uhlovou frekvenciou \(\omega\). Nina si zapísala maximálnu veľkosť prúdu, ktorú ukázal ampérmeter. Potom do odporu sériovo zapojila ešte jeden kondenzátor, rovnaký ako ten prvý. Znova si zapísala maximálnu veľkosť prúdu na ampérmetri. Zostala prekvapená, že obe veľkosti prúdu boli rovnaké. Akú kapacitu mali oba kondenzátory?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.