Počet bodov:
Popis:  9b

Mözgáč Tömáš spozoroval svojím ďalekohľadom dve planéty. Obe mali hmotnosť \(M\) a boli vzájomne vzdialené \(D\). Dôkladnejšie pozorovanie potvrdilo, že obe planéty sa pohybujú po tej istej kružnici. Aká bola ich rýchlosť \(v\) meraná voči inerciálnej sústave spojenej s ich ťažiskom?

Ako správny astrofyzik sa Tömáš takisto zamyslel, ako by sa planéty pohybovali, ak by mali na začiatku rýchlosť \(u\), menšiu ako rýchlosť \(v\). Napíšte rovnicu trajektórie niektorej z nich v ľubovoľnej inerciálnej sústave.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.