Počet bodov:
Popis:  9b

Nádejný kozmický smetiar Fero sa na úvodnom kurze dozvedel, že objekt o veľkosti špendlíkovej hlavičky (guľôčka s polomerom \(\SI{1}{\milli\metre}\)) z materiálu zo stredu Slnka (s teplotou \(\SI{15000000}{\kelvin}\)) by svojím žiarením dokázal zabiť človeka aj zo vzdialenosti \(\SI{1000}{\kilo\metre}\). Môže niečo také byť pravda?

Fero rozmýšľa o dvoch prípadoch:

  1. malú guľôčku náhle teleportujeme zo stredu Slnka do vzdialenosti \(\SI{1000}{\kilo\metre}\) od Fera, voľne sa vznášajúceho v medziplanetárnom priestore, a necháme ju vyžiariť všetku svoju energiu;
  2. malú guľôčku z nezničiteľného materiálu s rovnakou povrchovou teplotou umiestnime do vzdialenosti \(\SI{1000}{\kilo\metre}\) od Fera a magickým zdrojom energie ju udržujeme na konštantnej teplote.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.