Zadanie

Marcel, tak ako všetci, v posledných dňoch veľa času trávi v spoločnosti teplomerov. Najviac ho zaujali klasické liehové teplomery. Zamyslel sa nad ich stupnicou. Dieliky sa mu zdali byť nesprávnej veľkosti. Ako by dosiahol, aby stupnica na liehovom teplomeri mala väčšie dieliky? A aby mala menšie dieliky?

Zamyslime sa najskôr nad spôsobom, ako kvapalinový teplomer funguje. Teplomer si môžeme predstaviť ako valec, v ktorom je nejaká kvapalina. Kedysi sa používala ortuť, tá je dnes z dôvodu, že je jedovatá, nahradená liehom, gallistanom, alebo inými kvapalinami. Určite ste sa v škole učili, že teplomer funguje na základe tepelnej rozťažnosti, a teda, čím má v ňom kvapalina vyššiu teplotu, tým má väčší objem. Možno ste sa aj učili, že to funguje tak, že ak máme teleso s objemom \(V\) a koeficientom objemovej rozťažnosti \(\beta\), tak objem telesa pri zmene teploty o \(t\) vypočítame nasledovne

\[V_{ohriate} = (1 + t \beta)V,\]

a teda rozdiel objemov je

\[\Delta V = t \beta V\]

Toto v preklade znamená, že zmena objemu je priamo úmerná objemu telesa, rozdielu teplôt a koeficientu rozťažnosti. Objem kvapaliny v teplomeri sa zmení o toto \(\Delta V\) a kvôli tomu kvapalina vystúpi do väčšej výšky. 1

Ako by sme mohli ovplyvniť veľkosť dielikov na teplomeri? Ak by sme ich chceli zväčšiť, tak nám asi ako prvé napadne toto: ak zmenšíme prierez valca, znamená to, že ak sa objem kvapaliny zväčší o nejaké \(\Delta V\), tak sa výška hladiny zväčší o viac ako keby bol prierez väčší.

Problém však je, že ak zmenšíme prierez valca, v ktorom je kvapalina, tak zmenšíme aj jej objem, a keďže rozdiel objemov (\(\Delta V\)) je priamo úmerný jej objemu, neroztiahne sa o \(\Delta V\) ale o menej.

Dá sa to ukázať aj zo vzorčekov, ale my sa nad tým skúsime zamyslieť inak. Predstavme si, že máme nejaký valec naplnený kvapalinou, a pri zmene teplôt o \(\Delta t\) sa v ňom zvýši hladina o \(d\). Teraz zväčšíme prierez valca na dvojnásobok, ohrejeme kvapalinu o \(\Delta t\) a pokúsime sa zistiť, o koľko vystúpila vyššie. My si avšak môžeme predstaviť, že namiesto zväčšenia prierezu valca na dvojnásobok, sme dali dva také isté valce vedľa seba. V každom z nich hladina stúpne o rovnaké \(d\). A pozorovali by sme to isté v prípade, ak by sme nedali dva rovnaké valce vedľa seba, ale iba by sme zdvojnásobili prierez toho pôvodného.

Dobre, ale ako sa to potom v tých teplomeroch robí? Veď predsa bežne vidíme teplomery s rozdielnymi veľkosťami dielikov. Pointa je, že naša úvaha o zmene prierezu bola správna, ak ho zmenšíme, tak sa naozaj zväčší vzdialenosť medzi dielikmi, ale iba ak zachováme objem pôvodnej kvapaliny. To je dôvod prečo je na spodku teplomerov nádržka s kvapalinou, a to je aj spôsob ako meniť vzdialenosť medzi dielikmi – meníme pomer \(\frac{\mathrm{prierez}}{\mathrm{objem}}\) kvapaliny.


  1. Tento vzťah je v skutočnosti, rovnako ako veľa vecí vo fyzike len veľmi dobrá aproximácia a môže sa stať, že sa koeficient tepelnej rozťažnosti mení s teplotou. Pre naše, rovnako aj ako pre väčšinu praktických účelov, nám ale takáto aproximácia stačí↩︎

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.