Počet bodov:
Popis:  9b

Bob staviteľ si položil veľkú betónovú kocku s hranou dĺžky \(a\) a hmotnosťou \(m\) na dopravníkový pás. Ten končí tak, že kváder z neho plynule prejde na stojacu plošinku. Koeficient šmykového trenia medzi kockou a pásom či plošinkou je \(f\). Bob nastavil rýchlosť pásu \(v\) na najmenšiu takú rýchlosť, aby sa betónová kocka dostala celá na plošinku. Ako dlho trvalo kocke zastaviť od momentu, kedy sa jej prvá časť ocitla na plošinke?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.