Počet bodov:
Popis:  9b

Patrik ašpiruje stať sa kúzelníkom. Ako správny fyzik však do tohoto umenia pridáva fyziku – predvádza hydrolevitáciu. Na zem upevní hadicu, z ktorej strieka zvislo nahor voda s objemovým prietokom \(Q\). Voda vytvorí ustálený vertikálny prúd, ktorý dosahuje do výšky \(H\). Potom Patrik vloží do prúdu prekážku tvaru kužeľa tak, že od nej voda na všetky strany tryská pod uhlom \(\alpha\) voči pôvodnému smeru. Prekážka má hmotnosť \(m\). V akej výške sa ustáli prekážka?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.