# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 6 9 9 9 9 36
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 3 7 9 8 9 33
3. Jakub Nemček3 GJH 2 6 9 7 8 30
4. Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 4 9 6 7 7 29
5. Jakub Kulla1 GČadca 2 9 6 5 8 28
6. Igor Vargovič2 GĽŠTN 4 9 8 7 24
7. Jozef Smolár3 GNám 4 7 8 8 23
Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 1 4 9 6 4 23
9. Dominik Bezák9zš ŠpMNDaG 1 7 9 6 22
Norbert Barnáš1 GAMČA 2 7 6 9 22
Hana Siebertová1 ŠpMNDaG 1 5 6 6 5 22
Dávid Lučivňák9zš GVOZA 2 9 7 1 5 22
13. Samuel Šandor2 GPošKE 2 9 5 7 21
14. Matúš Pokorný2 GAMČA 2 9 6 5 20
Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 3 8 4 8 20
16. Tomáš Halamiček1 GJH 3 8 4 7 19
17. Žofia Bartová9zš GJH 1 2 2 4 4 8 18
Martin Cingel1 GAMČA 2 9 9 18
Emma Mutná1 GPiešť 1 5 9 4 18
20. Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 1 2 9 6 17
Jakub Lecák1 GAMČA 1 3 5 9 17
Adam Hajdu2 SKABA 1 4 2 3 8 17
23. Šimon Borovský3 GJH 4 0 1 7 2 6 16
Michal Haverlík1 GAMČA 4 4 8 1 3 16
Rastislav Pech1 GAMČA 2 9 7 16
26. Martin Pistovčák1 GAMČA 3 9 6 15
Júlia Pleschová9zš GJH 2 9 3 3 15
28. Lukáš Lipka9zš ŠpMNDaG 1 2 8 4 14
Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 1 7 6 14
Lucia Tóthová9zš GAMČA 1 7 0 6 1 14
Anna Oleárová1 GVazBA 2 6 8 14
Lívia Sušková9zš EGJAK 2 9 5 14
Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 8 6 14
34. Katarína Gersová3 GJH 4 0 7 6 13
Michal Tomaga3 GJH 4 4 7 2 13
Mark Sebok3 GJH 1 6 4 3 13
37. Lukáš Jacko3 GPošKE 3 5 7 12
Lucia Kleščová3 GPošKE 3 5 7 12
39. Júlia Mnichová4 GKromp 3 5 6 11
40. Ivana Kováčová1 GAMČA 1 3 0 6 1 10
Dominika Hakulinová2 GPošKE 1 7 2 1 10
Matej Kucharčík9zš ŠpMNDaG 1 5 5 10
Jakub Klabnik9zš ŠpMNDaG 1 5 5 10
44. Miroslav Pajger3 GBAS 4 9 9
Simona Šimočková4 GĽŠTN 2 9 9
Nina Bendulová3 GJH 3 6 3 9
Alex Gašpar2 GSenec 1 9 9
Richard Prikler1 GJAR 1 7 1 1 9
Richard Krajča1 GAMČA 1 3 6 9
Filip Krokavec2 GPošKE 1 9 9
Patrik Stercz4 GPošKE 1 9 9
52. Vladimír Slanina3 GPošKE 2 7 7
Soňa Vasiľová3 GPUK 4 0 7 7
Marián Kovaľ1 GAMČA 4 7 7
55. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 4 6 6
Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 2 6 6
57. Natália Kleinová2 GPošKE 1 2 0 2
Martin Šimko2 GModra 1 0 2 0 2
59. Júlia Csúti2 Iná škola 1 0 0 0 1 0 1
Alexandra Pelánová2 GPošKE 1 0 1 0 0 0 0 1
Emma Dožická2 GPošKE 1 1 0 0 1
62. Ema Osvaldová2 GPošKE 1 0 0 0
# Meno: R. Škola Level 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 6 9 9 9 9 36
2. Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 4 9 6 7 7 29
3. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 1 4 9 6 4 23
4. Dominik Bezák9zš ŠpMNDaG 1 7 9 6 22
Hana Siebertová1 ŠpMNDaG 1 5 6 6 5 22
6. Žofia Bartová9zš GJH 1 2 2 4 4 8 18
Emma Mutná1 GPiešť 1 5 9 4 18
8. Adam Daniel Donoval1 ŠpMNDaG 1 2 9 6 17
Jakub Lecák1 GAMČA 1 3 5 9 17
Adam Hajdu2 SKABA 1 4 2 3 8 17
11. Lukáš Lipka9zš ŠpMNDaG 1 2 8 4 14
Lucia Tóthová9zš GAMČA 1 7 0 6 1 14
Lea Mária Majtan2 GCSLewis 1 8 6 14
14. Mark Sebok3 GJH 1 6 4 3 13
15. Ivana Kováčová1 GAMČA 1 3 0 6 1 10
Dominika Hakulinová2 GPošKE 1 7 2 1 10
Matej Kucharčík9zš ŠpMNDaG 1 5 5 10
Jakub Klabnik9zš ŠpMNDaG 1 5 5 10
19. Alex Gašpar2 GSenec 1 9 9
Richard Prikler1 GJAR 1 7 1 1 9
Richard Krajča1 GAMČA 1 3 6 9
Filip Krokavec2 GPošKE 1 9 9
Patrik Stercz4 GPošKE 1 9 9
24. Natália Kleinová2 GPošKE 1 2 0 2
Martin Šimko2 GModra 1 0 2 0 2
26. Júlia Csúti2 Iná škola 1 0 0 0 1 0 1
Alexandra Pelánová2 GPošKE 1 0 1 0 0 0 0 1
Emma Dožická2 GPošKE 1 1 0 0 1
29. Ema Osvaldová2 GPošKE 1 0 0 0
# Meno: R. Škola Level 2 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 6 9 9 9 9 36
2. Jakub Nemček3 GJH 2 6 9 7 8 30
3. Sofia Baleková1 GĽŠTN 1 9 6 7 7 29
4. Jakub Kulla1 GČadca 2 9 6 5 8 28
5. Norbert Barnáš1 GAMČA 2 7 6 9 22
Dávid Lučivňák9zš GVOZA 2 9 7 1 5 22
7. Samuel Šandor2 GPošKE 2 9 5 7 21
8. Matúš Pokorný2 GAMČA 2 9 6 5 20
9. Teo Višňovský1 ŠpMNDaG 1 9 6 4 19
10. Žofia Bartová9zš GJH 1 2 4 4 8 18
Martin Cingel1 GAMČA 2 9 9 18
12. Adam Hajdu2 SKABA 1 4 2 3 8 17
13. Rastislav Pech1 GAMČA 2 9 7 16
14. Júlia Pleschová9zš GJH 2 9 3 3 15
15. Jakub Lecák1 GAMČA 1 5 9 14
Anna Oleárová1 GVazBA 2 6 8 14
Lívia Sušková9zš EGJAK 2 9 5 14
18. Simona Šimočková4 GĽŠTN 2 9 9
Patrik Stercz4 GPošKE 1 9 9
20. Vladimír Slanina3 GPošKE 2 7 7
Mark Sebok3 GJH 1 4 3 7
22. Alžbeta Buľovská9zš Iná škola 2 6 6
23. Dominika Hakulinová2 GPošKE 1 2 1 3
24. Natália Kleinová2 GPošKE 1 2 0 2
Martin Šimko2 GModra 1 2 0 2
# Meno: R. Škola Level 3 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 6 9 9 9 9 36
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 3 7 9 8 9 33
3. Jakub Nemček3 GJH 2 6 9 7 8 30
4. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 3 8 4 8 20
5. Tomáš Halamiček1 GJH 3 8 4 7 19
6. Žofia Bartová9zš GJH 1 2 4 4 8 18
Martin Cingel1 GAMČA 2 9 9 18
8. Martin Pistovčák1 GAMČA 3 9 6 15
9. Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 1 7 6 14
10. Lukáš Jacko3 GPošKE 3 5 7 12
Lucia Kleščová3 GPošKE 3 5 7 12
12. Júlia Mnichová4 GKromp 3 5 6 11
13. Nina Bendulová3 GJH 3 6 3 9
14. Mark Sebok3 GJH 1 4 3 7
15. Júlia Csúti2 Iná škola 1 0 0 1 0 1
# Meno: R. Škola Level 4 5 6 7 8
1. Richard Dudek2 GTótMT 1 9 9 9 9 36
2. Peter Siebert3 ŠpMNDaG 3 9 8 9 26
3. Igor Vargovič2 GĽŠTN 4 9 8 7 24
4. Jozef Smolár3 GNám 4 7 8 8 23
5. Tomáš Otrubčák3 GĽŠTN 3 8 4 8 20
6. Žofia Bartová9zš GJH 1 2 4 4 8 18
7. Šimon Borovský3 GJH 4 1 7 2 6 16
Michal Haverlík1 GAMČA 4 4 8 1 3 16
9. Lujza Lea Lavriková3 GPH 3 1 7 6 14
10. Katarína Gersová3 GJH 4 0 7 6 13
Michal Tomaga3 GJH 4 4 7 2 13
Adam Hajdu2 SKABA 1 2 3 8 13
Jakub Kulla1 GČadca 2 5 8 13
14. Miroslav Pajger3 GBAS 4 9 9
15. Anna Oleárová1 GVazBA 2 8 8
16. Soňa Vasiľová3 GPUK 4 7 7
Marián Kovaľ1 GAMČA 4 7 7
Mark Sebok3 GJH 1 4 3 7
19. Timotej Bezák3 ŠpMNDaG 4 6 6
20. Júlia Csúti2 Iná škola 1 0 0 1 0 1

Vysvetlivky

  • detaily bodov zistíte, ak podržíte kurzor nad číslom s bodmi
  • R - ročník
  • P - body z predchádzajúcich kôl
  • B - bonusové body
  • ? - popis k úlohe bol prijatý, zatiaľ však nebol obodovaný
  • - riešiteľ v tomto kole riešil prvý krát
  • - riešiteľ postúpil oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ klesol oproti minulému kolu (počet miest po podržaní kurzoru nad ikonou)
  • - riešiteľ ostal na rovnakom mieste ako v minulom kole

Archív zadaní