Počet bodov:
Popis:  9b

Aj vedúcim FKS sa niekedy zacnie za ich riešiteľskými časmi, najmä za úžasnými experimentálkami. Pri ceste na posledné sústredenie tak mali v rýchliku z Bratislavy do Kysaku dosť času na vyskúšanie všetkého možného. Napríklad Adam si na stolík položil fľašu s vodou a uhlomerom meral sklon hladiny voči rovine stola1.

Výsledkom merania bolo, že trať medzi obcami Podkríky-Pištole a Krtince nad Chrontavou najprv stúpa so sklonom \(\SI{10}{\permille}\), a hneď potom klesá so sklonom \(\SI{20}{\permille}\). Tieto dve obce na mape pravdepodobne nenájdete, no majú rovnakú nadmorskú výšku a sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou \(\SI{6}{\kilo\metre}\). Po akej trajektórii prešlo ťažisko vlaku na spomínanom úseku, ak je homogénny s dĺžkou \(\SI{500}{\metre}\) a bezprostredne pred a po tomto úseku je trať vodorovná do vzdialenosti aspoň jednej dĺžky vlaku?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.