Počet bodov:
Popis:  9b

Maťkovi sa sníval taký zvláštny sen. Viezol sa s Kubkom v starej električke rýchlosťou \(v\), keď tu sa im zrazu do cesty postaví stena. A Kubko bum do nej narafal!

Dva vozy električky, oba s hmotnosťou \(m\), sú spojené pružinou s tuhosťou \(k\) a s dostatočne veľkou pokojovou dĺžkou. Pri dokonale nepružnej zrážke prvého vozu električky so stenou sa pružina stlačí. Popíšte, čo sa bude diať po náraze. Ako sa budú jednotlivé vozy električky po zrážke pohybovať? Odovzdajte úplný kvantitatívny popis pohybu jednotlivých vozov súpravy.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.