Počet bodov:
Popis:  9b

Zuzka by si rada postavila vlastnú lanovku, aby nemusela platiť skipas. Potom si však uvedomila, že aj keby vlastnú lanovku mala, tak či tak by to nebolo zadarmo. Ceny elektriny išli nahor, a preto by si chcela postaviť čo najefektívnejšiu lanovku. Spočítajte účinnosť nejakej, už stojacej, lanovky – teda pomer energie dodanej lyžiarovi k celkovej investovanej energii. Všetky potrebné údaje si dohľadajte a uveďte zdroj.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.