Počet bodov:
Popis:  9b

Pa3k bol prednedávnom na proteste. Po jeho skončení mu prišlo zaujímavé pozorovať rozpúšťajúci sa dav. Všimol si niekoľko vlastností:

  • Pred prechodom zúženým miestom dav spomalil a ľudia tu boli na seba viac natlačení.
  • Na otvorenom priestranstve hustota ľudí klesala ako \(1/r\), kde \(r\) je vzdialenosť od miesta protestu, a keď si Pa3k vymyslel ľubovoľnú oblasť, koľko ľudí do nej v každom momente vošlo, toľko z nej aj vyšlo.

Detailne popíšte správanie davu pri prechode zúženým miestom a na otvorenom priestranstve a porovnajte to so základnými zákonmi hydrodynamiky (rovnica kontinuity, Bernoulliho rovnica, …). Dal by sa dav považovať za tekutinu?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.