Počet bodov:
Popis:  9b

Krtko vyhral v tombole náboj \(Q\). A ešte aký! Taký, aký nik v FKS nemá. Aby mu ostatní vedúci nezávideli, rozhodol sa ho pred nimi dobre ukryť. I zobral dutú kovovú guľu s vnútorným polomerom \(a\) a vonkajším polomerom \(b > a\) a vložil ho dovnútra. Krtkov náboj si teraz hovie vo vzdialenosti \(d < a\) od stredu gule. Ako vyzerá elektrické pole od Krtkovho náboja mimo gule? A ako v kovovom medzigulí? Detailne vysvetlite, ako takéto pole vzniká a taktiež kvalitatívne popíšte, čo sa deje v medzigulí.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.