Počet bodov:
Popis:  9b

Kubko si tak brázdil poľné cesty na jeho Plechovke, keď tu zrazu sa mu pred autom spod zeme vynoril krtko. Kubko si, samozrejme, pri brzdení nechce otrieskať čelo o čelné sklo, a preto sa rozhodol stláčať brzdový pedál postupne, t. j. spomalenie bude nabiehať lineárne po dobu dvoch sekúnd až do maximálnej hodnoty \(\SI{10}{\metre\per\second\squared}\). O koľko dlhšie mu bude trvať zastavenie takýmto spôsobom oproti situácii, kedy by na brzdu šliapol okamžite na doraz, ak počiatočná rýchlosť bola

  1. \(\SI{30}{\kilo\metre\per\hour}\),
  2. \(\SI{50}{\kilo\metre\per\hour}\)?

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.