Počet bodov:
Popis:  9b

Sabinka raz zavárala marhule, ale nepamätala si, koľko cukru už dala do nálevu. Ako pravá fyzička sa to preto rozhodla zistiť experimentálne. Vedela totiž, že index lomu sladkého roztoku závisí na jeho koncentrácii. Nabrala preto inkriminovaný roztok do valcového pohára, ktorý potom použila ako šošovku. Presvietila ho teda rovnobežným zväzkom svetla a zmerala jeho ohniskovú vzdialenosť, ktorá úzko súvisí s indexom lomu.

Pomôžte Sabinke. Namerajte jej, ako vyzerá závislosť ohniskovej vzdialenosti takejto šošovky od koncentrácie cukru rozpusteného vo vode.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.