Počet bodov:
Popis:  9b

Stalo sa neuveriteľné! Horí vákuum! Vesmírny hasič Hovorca zo steny vesmírnej stanice vyrval klasický (pozemský) hasiaci prístroj naplnený \(\mathrm{CO}_2\) s izbovou teplotou \(T = \SI{300}{K}\), konštantným objemom \(V\) a počiatočným tlakom \(p_0\), pričom hmotnosť prázdnej nádoby je \(m\). Trysku nasmeroval na požiar a nechal z nej unikať plyn.

Aj keď Hovorca nie je veľmi múdry, došlo mu, že hasiaci prístroj vyvinie nezanedbateľnú reaktívnu silu a teda ak aj vákuum neuhasí, snáď sa aspoň dostane z dosahu požiaru. Akou najväčšou finálnou rýchlosťou sa môže vzďaľovať od požiaru za pomoci hasiaceho prístroja vo vákuu a beztiažovom stave? Potrebné údaje si nájdite alebo ich odhadnite. Podotknime, že Hovorca váži viac ako Sandra Bullock.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.