Počet bodov:
Popis:  9b

Kubko našiel v Jimiho starom zakladači ďalšiu fakt kúl sústavu – na obrázku je pohľad na sústavu zhora. Spodný kvádrik má hmotnosť \(M\) a vrchná kocka hmotnosť \(m\). Medzi telesami je koeficient šmykového trenia \(f\). Spodný kvádrik začneme ťahať po koľajničkách silou veľkosti \(F\). Aké bude zrýchlenie (smer aj veľkosť) vrchnej kocky vzhľadom na koľajničky tesne po začatí pohybu? Kladky sú samozrejme bez trenia a nehybné, lano je dokonale pevné. Výškový rozdiel medzi telesami (a teda stočenie lana) ignorujte.

Figure 1: Fakt kúl sústava
Figure 1: Fakt kúl sústava

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.