Počet bodov:
Popis:  9b

Dvojka si z fyzikálneho obchodu doniesol nehmotnú tyč dĺžky \(L\), nekonečne dlhú vodorovnú koľajnicu a raketku s hmotnosťou \(m\). Jeden koniec tyče zavesil voľne na koľajnicu – tu majú trecí koeficient \(f\) – a na druhý koniec kolmo pripevnil raketku tak, aby vektor jej ťahovej sily \(F\) vždy ležal vo zvislej rovine prechádzajúcej koľajnicou.

Raketka sa rozbehla a natočenie tyče voči smeru gravitácie sa pritom ustálilo na uhle \(\alpha\). Dvojka potom do raketky trochu drgol tak, aby sa tento uhol trošičku zvýšil, a tyč s raketkou začala okolo tohto uhla kmitať. Aká je uhlová frekvencia malých kmitov?

Poznámka: raketka je smutná a jej ťah je rádovo menší než jej tiaž.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.