Počet bodov:
Popis:  9b

„A predsa sa točí!“ povedal Galileo pred inkvizičným výborom a vytiahol z vrecka malý glóbus zavesený na nitke v mieste severného pólu. Po pootočení glóbusu o malý uhol okolo zvislej osi sa ten začal otáčať tam a späť. A torzné kyvadlo bolo na svete.

Tento príbeh síce nie je pravdivý, ale mohol by byť.

Zahrajte sa na Galilea. Zoberte si váš obľúbený malý dostatočne ťažký predmet1 a zaveste ho na lanko tak, aby jeho ťažisko ležalo na osi lanka. Zmerajte preň závislosť periódy malých torzných kmitov na dĺžke závesu. Pre obyčajnú niť bude táto perióda veľmi dlhá a meranie nepresné. Použite preto aspoň 3 rôzne druhy lanka a ich výsledky porovnajte.

Torzné kmity vyzerajú tak, že sa objekt otáča iba vo vodorovnej rovine a jeho ťažisko pritom zostáva v pokoji.


  1. odporúčame použiť niečo osovo alebo stredovo symetrické, napríklad guľu ako Galileo alebo napríklad aj tyčku umiestnenú v horizontálnej rovine↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.