Počet bodov:
Popis:  9b

Keďže sa zimný semester chýli ku koncu, Patrik a Maťko potrebujú odovzdať posledné laboratórne protokoly. Ako to však býva, nechali si to na poslednú chvíľu, a preto ich neurobili tak dobre, ako by chceli. Ich zadaním bolo odmerať modul pružnosti v šmyku závesného vlákna a dvomi spôsobmi odmerať moment zotrvačnosti zotrvačníka, ktorý mali v laboratóriu. Akých chýb sa pri meraní a spracovaní dopustili?

Skontrolujte, zvýraznite a okomentujte všetky chyby, ktoré urobili. Ich numerické výpočty skontroloval Mözgáč, takže numerické chyby tam hľadať nemusíte. Ide teda skôr o fyzikálne chyby, zle naformulované vety, štruktúru textu, atď. Rovnako nezabudnite skontrolovať tabuľky a splnenie zadania. Užite si opravovanie.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.