Počet bodov:
Popis:  9b

Pri svojom poslednom astronomickom výlete Kvík zavítal do Chile. Aby mu nechýbal domov, zbalil si so sebou balík Slovakia čipsov. Vzal si ho aj na výstup do hvezdárne položenej vysoko v pohorí Andy. Ako tak stúpal, zrazu len počul balík prasknúť. Uvedomil si, že z toho by mal byť schopný určiť nadmorskú výšku, v ktorej sa práve nachádza. Rozhodol sa teda, že si dá chvíľu prestávku a zráta si ju. Riedky vzduch mu ale neprospieva, a tak nevie, či počítal správne. Rozhodnite bez vyriešenia úlohy, či niektorý z jeho desiatich výsledkov môže byť správny.

  1. \(H = -\frac{p_0}{c}\ln\left(\frac{V_1 - V_0}{V_2 - V_0} \exp{\left(-\frac{c}{p_0}h\right)}\right)\)
  2. \(H = -\frac{p_0}{c}\ln\left(\frac{V_1 - V_0}{V_2 - V_0} \exp{\left(-\frac{c}{p_0}h\right)} + \frac{\mathop{}\Delta p}{p_0}\right)\)
  3. \(H = -\frac{c}{p_0}\ln\left(\frac{V_1 - V_0}{V_2 - V_0} \exp{\left(-\frac{p_0}{c}h\right)} - \frac{\mathop{}\Delta p}{p_0}\right)\)
  4. \(H = -\frac{p_0}{c}\ln\left(\frac{V_2 - V_0}{V_1 - V_0} \exp{\left(-\frac{c}{p_0}h\right)} - \frac{\mathop{}\Delta p}{p_0}\right)\)
  5. \(H = -\frac{p_0}{c}\ln\left(\frac{V_1}{V_2} \exp{\left(-\frac{c}{p_0}h\right)} - \frac{\mathop{}\Delta p}{p_0}\right)\)
  6. \(H = -\frac{p_0}{c}\ln\left(\frac{V_1 - V_0}{V_2 - V_1} \exp{\left(-\frac{c}{p_0}h\right)} - \frac{\mathop{}\Delta p}{p_0}\right)\)
  7. \(H = -\frac{p_0}{c}\ln\left(\frac{2 V_1 - V_0}{V_2 - V_0} \exp{\left(-\frac{c}{p_0}h\right)} - \frac{\mathop{}\Delta p}{p_0}\right)\)
  8. \(H = -\frac{p_0}{c}\ln\left(\frac{V_1-2 V_0}{V_2 - V_0} \exp{\left(-\frac{c}{p_0}h\right)} - \frac{\mathop{}\Delta p}{p_0}\right)\)
  9. \(H = -\frac{p_0}{c}\ln\left(\frac{V_1 - V_0}{V_2 - V_0} \exp{\left(\frac{c}{p_0}h\right)} - \frac{\mathop{}\Delta p}{p_0}\right)\)
  10. \(H = \frac{p_0}{c}\ln\left(\frac{V_1 - V_0}{V_2 - V_0} \exp{\left(-\frac{c}{p_0}h\right)} - \frac{\mathop{}\Delta p}{p_0}\right)\)

Keď túru začal vo výške \(h\), mal balík objem \(V_1\). Pri výstupe sa nafúkol na maximálny objem \(V_2\), pričom objem samotných čipsov bol \(V_0\). Balík znesie pretlak \(\mathop{}\Delta p\). \(p_0\) je štandardný atmosférický tlak na hladine mora a \(c\) je konštanta úmernosti poklesu tlaku s výškou.

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.