Počet bodov:
Popis:  9b

Maťko a Kubko skúmajú mesačný povrch. Maťka z rakety vysadili na severnom póle a Kubko stade pokračoval po poludníku ešte o \(\varphi\) (t. j. jeho výsledná selenografická šírka bola \(\ang{90} - \varphi\)). Po pár chvíľach Maťko našiel veľmi zaujímavý kameň a chcel by ho dopraviť ku Kubkovi na analýzu. Našťastie si so sebou doniesol výdobytok najmodernejšej techniky – kanón, ktorý dokáže malé objekty urýchliť na ľubovoľnú rýchlosť. Uvedomil si, že teraz má na výber nespočetne veľa trajektórií, po ktorých vie svoj kameň ku Kubkovi dopraviť. Zaujímalo by ho preto, pod akým najmenším a najväčším uhlom (meraným od povrchu) môže svoj kameň vystreliť a na akú rýchlosť musí vtedy kanón nastaviť.

Hmotnosť Mesiaca je \(M\) a jeho polomer je \(R\).

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.