Počet bodov:
Popis:  9b

Kvík sa pripravuje na dušičky, a preto začal cvičiť zapaľovanie sviečok. Pritom si všimol, že zápalka môže horieť rôzne rýchlo, podľa toho ako ju drží. Odmerajte, ako rýchlo horí zápalka1 v závislosti od jej naklonenia voči zvislému smeru.

Pri riešení tejto úlohy nezabudnite dodržiavať zásady práce s otvoreným ohňom.


  1. napríklad v \(\si{\milli\metre\per\second}\)↩︎

Odovzdávanie

Na odovzdávanie sa musíš prihlásiť

Otázky a diskusia

Po skončení kola budete mať príležitosť na diskutovanie o riešeniach v diskusii pod vzorovým riešením.